Är “privat handling” ett giltigt skäl för avslag?

En privat handling är en handling som rör en tjänstemans privatliv. Exempelvis ett kärleksbrev som av någon anledning skickats till arbetsplatsen. Eller anteckningar från den lokala partiavdelningens möte som kommunalrådet har med sig i portföljen till kommunhuset. Men en handling som en tjänsteman eller politiker tagit emot i egenskap av företrädare för en myndighet är inte privat.

Att avsändaren skickat handlingen personligen till en tjänsteman har ingen betydelse. Handlar innehållet om myndighetens verksamhet är den inte privat. Inte heller blir myndighetens handling privat för att den förvaras hemma hos en politiker eller tjänsteman.