Är “minnesanteckning” ett giltigt skäl för avslag?

En minnesanteckning blir allmän handling om den tas om hand och arkiveras. Samma sak gäller utkast och koncept till beslut. Om myndigheten istället väljer att rensa ut sådant material rör det sig enligt lagen inte om allmän handling.

Lagrum: TF 2 kap, 9§