Är “mellanprodukt” ett giltigt skäl för avslag?

Myndigheten kan hävda att handlingen är en mellanprodukt som ännu inte funnit sin slutgiltiga form. Den anses då vara ett utkast till utredning eller beslut som kan skickas till andra myndigheter och enskilda för beredning och synpunkter utan att den blir en allmän handling.

Detta kan dock ses som en tolkningsfråga liksom så mycket annat inom juridiken. En journalist som vill ta del av handlingen bör hävda att den är expedierad hos den ena myndigheten och inkommen hos den andra och därmed en allmän handling på båda ställena.