Är det alltid rätt att överklaga ett avslag?

Den som är missnöjd med en myndighets handläggning eller ett avslag på en begäran om att få ta del av en allmän handling kan överklaga till Kammarrätten eller anmäla till Justitieombudsmannen, JO. Det är egentligen en mindre bra lösning. Även om man till slut får rätt får man räkna med att det tar månader och ibland år för JO eller domstolen att avgöra ett ärende. Och då kan det vara för sent. Som journalist behöver man ofta informationen på kort varsel.

Ändå är det viktigt att stå på sig. Journalister om någon grupp måste ta strid för öppenhet och insyn när andra försöker begränsa den genom okunskap om de regler som gäller eller genom rent lagtrots. Låter man udda vara jämt kommer myndigheten eller tjänstemannen troligen att fortsätta och krångla eller fatta felaktiga beslut också i framtiden.

Innan man överklagar kan det vara bra att undersöka möjligheterna att få rätt. Myndigheten bör ha grundat sitt beslut på en eller flera lagparagrafer. Läs vad som sägs i paragraferna. Komplettera gärna med facklitteratur som talar om hur reglerna kan tolkas.

Om sannolikheten att få rätt är liten kan det vara bättre att avstå från att överklaga. Myndighetspersoner som vinner en sekretessprövning drar ibland felaktigt slutsatsen att de även i andra fall har rätt att slentrianmässigt hemlighålla uppgifter och handlingar efter eget tycke.