Är “arbetsmaterial” ett giltigt skäl för avslag?

Arbetsmaterial är handlingar som upprättats i ett pågående ärende. Normalt sett blir de allmänna när ärendet avslutats.

Arbetsmaterial är inte allmän eller offentlig handling som myndigheten är skyldig att lämna ut. Men å andra sidan är det inte heller förbjudet. Myndigheten eller handläggaren kan själv välja. I en sådan situation kan det löna sig att argumentera för sin sak.

Det är också möjligt att påståendet inte stämmer. Kan hela eller delar av det påstådda arbetsmaterialet ha tillkommit utanför myndigheten? Då rör det sig om inkomna och allmänna handlingar. Har materialet lämnats över till en annan myndighet eller någon utomstående? Då kan handlingen anses som expedierad och allmän. Tänk på att det finns olika myndigheter inom en kommun. Ett förslag som gått på remiss från byggnadsnämnden till miljönämnden har expedierats från en myndighet och inkommit till en annan och bör alltså vara en allmän handling på båda ställena.