Trögt med jämställdheten i det globala nyhetsflödet

Hem/Nyheter/Trögt med jämställdheten i det globala nyhetsflödet

Det ser ut att dröja länge innan nyhetsinnehållet i världens medier blir jämställt. De senaste fem åren har utvecklingen i princip stått still. Men Sverige sticker ut och har tagit ett rejält kliv framåt. Det visar rapporten Räkna med kvinnor 2020 som släpps i dag. I Sverige är det 38 procent kvinnor som syns och hörs i nyhetsflödet, vilket kan jämföra med en fjärdedel globalt.

Den globala nyhetsstudien Global Media Monitoring Project (GMMP) genomfördes första gången 1995 inför FN:s kvinnokonferens i Peking. Då var 17 procent kvinnor med i det globala nyhetsinnehållet. Studien genomförs vart femte år och granskar hur kvinnor och män skildras i nyhetsflödet under en dag. Resultatet av den senaste granskningen 2020 visar att situationen är i princip oförändrad – på tio år har andelen kvinnor i nyheterna i världen ökat med en procentenhet, till 25 procent år 2020.

År 2020 deltog 116 länder. Flera av de nytillkomna länderna är partners till Medieinstitutet Fojo, som genomfört den senaste svenska granskningen tillsammans med institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet.

– Kunskapen om den skeva könsbalansen i nyheterna finns ännu inte i alla länder, men tack vare Fojo:s partners i Kambodja, Myanmar och Ryssland så täcks ytterligare några vita fläckar på kartan i GMMP 2020, säger Agneta Söderberg Jacobson, jämställdhetsrådgivare på Medieinstitutet Fojo.

I Sverige har redaktioner nu brutit ett stillastående läge med omkring 30 procent kvinnor i press, radio och tv. En förklaring till det svenska resultatet är att flera redaktioner har systematiserat sitt genus- och jämställdhetsarbete. Många tar numera även hjälp av digitala mätverktyg för att hålla koll på synligheten för kvinnor och män.

– Det är roligt att se att redaktioner skapar rutiner för mer balanserade nyheter, men nyheterna är fortfarande inte jämställda, varken i Sverige eller globalt, säger Maria Edström, docent i journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet.

Några fakta från den svenska undersökningen

  • Inom press, radio och tv är andelen kvinnor 38 procent. Det är framför allt dagspressen som bidragit till att höja den totala andelen kvinnor.
  • Onlinenyheterna innehåller också en högre andel kvinnor än tidigare, 34 procent.
  • Andelen kvinnliga experter i nyhetsflödet är oförändrat låg, 21 procent.
  • Fler kvinnor än män är nyhetspresentatörer (77 procent) och något fler män än kvinnor än nyhetsreportrar (54 procent).

Räkna med kvinnor 2020 beskriver också redaktionella initiativ för att öka andelen kvinnor i nyheterna samt statistik över könsfördelningen i medieföretagens styrelser och vd-positioner.

Rapporten ges ut av JMG vid Göteborgs universitet. Studien genomfördes den 29 september 2020 och omfattade i Sverige elva dagstidningar, sex tv-sändningar, fem radiosändningar och sju nyhetssajter.

Rapporten har producerats med stöd av Jämställdhetsmyndigheten.

Hämta den svenska rapporten Räkna med kvinnor 2020 här.

 

Internationell lansering

De internationella resultaten presenteras klockan 15 idag, onsdagen den 14 juli, här: https://whomakesthenews.org/

Samtidigt hålls ett seminarium på Zoom. Registrering till seminariet sker via den här länken: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zENQlwTZRDiorJA1P_yf3A

Eventet sänds även live på GMMP:s Facebook: https://web.facebook.com/Global.Media.Monitoring.Project

Hämta nationella GMMP-rapporter här: https://whomakesthenews.org/

Kontakt

Agneta Söderberg Jacobson, jämställdhetsrådgivare vid Medieinstitutet Fojo, telefon: 070–817 56 55, e-post: agneta.soderbergjacobson@lnu.se

Maria Edström, docent i journalistik, medier och kommunikation, nationell koordinator för GMMP Sverige samt redaktör för Räkna med kvinnor 2020, telefon: 070–370 48 79, e-post: maria.edstrom@jmg.gu.se. OBS! Nås på telefon från och med klockan 10 den 14 juli.

Josefine Jacobsson, redaktör för Räkna med kvinnor 2020, telefon: 070–228 28 07, e-post: josefine.jacobsson@jamy.se