Mats Amnell
Mats Amnell

Det lönar sig överklaga för att få ut handlingar

Det lönar sig att stå på sig.
Den erfarenheten är tydlig ett och ett halvt år efter starten av Fojos Offentlighetsjour, OJ.
Minna Ulin, på Hem & Hyra, är ett av mina favoritexempel på en journalist som har visat mod och envishet arbetet för ett öppet samhälle.
Hon kontaktade OJ efter att ha nekats ta del av allmänna handlingar hos det kommunala bolaget Strömstadsbyggen. Minna fick hjälp att överklaga. Men bolaget lät bli att skicka överklagandet vidare till kammarrätten, som man borde ha gjort.

Phone: +46 (0) 480 44 64 00 Address: Linnéuniversitetet, fojo, 391 82 Kalmar, Sweden Visiting Address: Gröndalsvägen 19, 392 36 Kalmar, Sweden Email: fojoinfo@lnu.se