Rundabordssamtal om GMMP

På www.whomakesthenews.org finns den slutliga rapporten om de globala GMMP resultaten för 2020.

www.Whomakesthenews.org? är en kunskaps-, informations- och forskningsplatform för tillämpad mediaforskning. GMMPs rapport på engelska nås via adressen.
Hem/Nyheter/Rundabordssamtal om GMMP

Rundabordssamtalet om Global Media Monitoring Project

sänds live på Fojos Facebook-sida den 7 oktober kl 8.00

Hösten 2020 består svenska nyheter till 62 procent av manliga huvudpersoner/intervjupersoner. Det är ner från 69 procent för fem år sedan.
Är siffrorna bra eller dåliga?
Jämfört med politik och näringsliv släpar siffrorna efter inom journalistiken. Det är fler kvinnor på maktpositioner i dag än vad som syns i nyheterna.Om vi tycker att det borde vara balans mellan könen i artiklar och radio/TV-inslag – hur ska vi komma dit?
Lyssna på ett rundabordssamtal mellan tre ansvariga utgivare och en medieforskare som alla på ett eller annat sätt profilerat sig kring jämställdhet i journalistiken.

Medverkande

Jonas Kanje, Sydsvenskan
Kalle Sandhammar, UNT
Anna-Karin Thorstensson, SVT
Maria Edström, JMG
Kersti Forsberg, moderator