Ett viktigt första steg i att bli erkänd som journalist i Sverige

Hem/Nyheter/Ett viktigt första steg i att bli erkänd som journalist i Sverige

Journalisten Sami Al Ansi är från Jemen och bor i Örebro. Han är en av deltagarna i “Ny Kollega. För honom är kursen en möjlighet att bli verksam journalist i Sverige, hans nya hemland.

Kan du berätta lite om dig själv?
– Jag är journalist med tretton års erfarenhet från olika nyhetsredaktioner såsom Reuters, BBC, Al Jazeera English, CNN och AFP som frilansande videojournalist. Innan jag kom till Sverige arbetade jag med Sky News Arabia tre år i Jemen och fem år i Egypten.

Hur är situationen i Jemen för journalister?
– Situationen är svår för journalister i Jemen. Det är farligt att skriva om vissa ämnen, som exempelvis militärens rekrytering av barnsoldater eller att vanliga medborgare pressas på pengar för att finansiera den väpnade konflikten. Myndigheterna, kontrollerade av huthirebellerna, menar att detta är nationella säkerhetsfrågor och journalister riskerar därför att hamna i fängelse om de rapporterar om dem.

Vad tycker du om ditt nytt land Sverige och journalistprogrammet ”Ny Kollega”?
– Ny Kollega är ett viktigt första steg för mig att bli journalist i Sverige, något som hade varit mycket svårare utan den här kursen. Journalistiken här skiljer sig mycket från det i Jemen där vi inte har samma yttrandefrihet.

Vad har du lärt dig i Ny Kollega?
– Jag har fått insikt i vilka rättigheter jag har som journalist, vilken information vi har tillgång till och inte minst lärt mig mer om vår rätt till yttrandefrihet – viktig kunskap för att jag ska kunna jobba som journalist i Sverige.

Vad är ditt mål med programmet?
– Huvudmålet för mig nu är att jobba på SVT. Detta är vad jag vill uppnå genom kursen! Det är en fantastisk möjlighet att få en praktik genom Ny Kollega. Jag är så tacksam!

Under sensommaren 2022 gjordes en uppföljningsintervju med Sami.

Vad jobbar du med idag?
– När jag avslutade min praktik hos SVT Örebro ansökte jag om ett sommarvikariat på TV4 Stockholm som fotograf och redigerare. Jag fick platsen och arbetade där i två månader tillsammans med fantastiska kollegor och i en väldigt trevlig arbetsmiljö. Möjligheten att söka hade inte funnits där utan mitt deltagande i Ny Kollega – programmet gav mig en chans att få komma in i den svenska mediebranschen. Efter mitt sommarvikariat på TV4 fick jag ett erbjudande om ett vikariat på SVT Örebro från september till december, vilket jag tackade ja till och det är där jag är nu.

Hur upplever du att du kan stärka din nya arbetsplats?
– Jag är en erfaren videojournalist som har arbetat internationellt, bland annat som krigskorrespondent. På så sätt upplever jag att min kunskap om produktion och redigering av rörligt material såväl i Sverige som internationellt är en tillgång för den svenska mediebranschen. Dessutom är mitt modersmål arabiska och jag har ett starkt socialt nätverk bland arabisktalande i Sverige och utomlands, vilket hjälper mig att kommunicera med breda grupper i det svenska samhället.