En blind person begärde hos regeringen att få de 235 remissvaren till 1989 års handikapputredning upplästa för sig. Regeringen avslog med hänvisning till att myndigheters skyldighet att lämna ut uppgifter ur allmänna handlingar inte innebar en skyldighet att läsa upp handlingar i dess helhet. Det skulle inte vara möjligt utan att störa arbetets behöriga gång på departementet.

Reg_66639_92_6890_92