En begäran om att få ut dagens post hos Finansinspektionen, det vill säga samtliga inkomna respektive expedierade handlingar under en dag, ansågs inte tillräckligt preciserad. Det här eftersom myndigheten inte hade någon rutin att samla dagens post på ett ställe. Regeringsrätten konstaterade också att myndigheten inte hade någon skyldighet att införa en sådan rutin eller att föra ett centralt register över sina allmänna handlingar.

RA_1991_ref_50