Program för evenemanget Pressfrihetens dag, 3 maj 2022

 

Kl 13.00

Kersti Forsberg, verksamhetschef på Medieinstitutet Fojo, hälsar alla välkomna.

.
Kl. 13.15 – 13.55 (40 minuter)

Panelsamtal 1: Hur mår pressfriheten globalt? 

En lägesbild över pressfriheten i världen, med nedslag i Östeuropa. Vilka hot möter journalister och medier globalt? Hur påverkas pressfriheten av Rysslands krig mot Ukraina? Vilka utmaningar möter journalister som tvingas till exil?

Moderator: Erik Halkjaer, ordförande RSF Sverige

Deltagare:

  • Anna-Karin Johansson, generalsekreterare, Svenska Unescorådet
  • Aleh Aheyeu, advokat och styrelseledamot för Belarusian Association for Journalists (BAJ)
  • Elin Jönsson, Rysslandkorrespondent, SVT
.
14.05 – 14.45 (40 minuter)

Panelsamtal 2: Journalistiken i krigets Ukraina

Sannolikt har vi inte tidigare haft så många svenska redaktionella medarbetare utsända till ett krig, som till det i Ukraina. Förutom sedvanlig problematik att verifiera de bilder och utsagor som kablas ut, handlar det också om vilka miljöer som är tillgängliga för svenska journalister, hur förberedda de utsända medarbetarna är, och vilket ansvar som medieföretagen har gentemot sin personal. Vilka möjligheter och svårigheter har journalister på plats att producera relevant och sanningsenlig journalistik?

Moderator: Thomas Mattsson, ordförande Utgivarna, tidigare chefredaktör Expressen

Deltagare:

  • Hanna Stjärne, vd SVT
  • Ulrika Hyllert, Förbundsordförande Journalistförbundet
  • Anna Careborg, chefredaktör SvD
.
14.45-15.15 (30 minuter)

Paus för fika och nätverkande (på plats).

 

.
15.20 – 15:35

Går det att lagstifta fram jämställdhet i medierna eller begränsar det mediefriheten? 

Under 2021 genomförde Fojo en jämförande studie om jämställdhet i mediereglering och självreglering i fem länder i globala syd samt Sverige. Går det att lagstifta fram jämställdhet i medierna? Vad är branschens ansvar och vilken typ av styrdokument gällande jämställdhet finns inom medieorganisationerna? Medieforskaren Maria Edström, docent vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs Universitet intervjuas på scen av Fojos genderrådgivare Agneta Söderberg Jacobson.

.
15.35-16.15

Panel 3: Hot och utmaningar i höstens valbevakning       

I detta framåtsyftande och inspirerande samtal ringar vi in utmaningarna i uppdraget att rapportera i höstens svenska val. Vi lyfter goda exempel i mediernas hantering av desinformation och informationspåverkan, och tipsar varann om hur vi kan hantera hat, hot och annan påverkan.

Moderator: Johan Taubert, VD Tidningsutgivarna

Deltagare:

  • Anders Enström, chefredaktör Barometern
  • Eva Burman, chefredaktör Eskilstuna-Kuriren, Katrineholms-Kuriren och Södermanlands Nyheter
  • Jonathan Lundberg, journalist, författare och verksam som utbildare hos Fojo
  • Irene Christensson, analytiker på Myndigheten för psykologiskt försvar och bakgrund som journalist samt på MSB

.

16:15– 16.30

Fojos Kersti Forsberg avrundar eftermiddagen.