2dec Talare 920

På 250-årsdagen av den svenska tryckfrihetsförordningen den 2 december 2016 bjöd Medieinstitutet Fojo, Utrikesdepartementet, Svenska Institutet och Svenska Unescorådet in ett antal framstående internationella kvinnliga journalister och skribenter till Stockholm.
Vi ville inte bara uppmärksamma årsdagen utan också lyfta fram de journalister och författare världen över som inte låter sig tystas.
Här nedan är deras berättelser samt kommentarer från några andra deltagare.
Vill du ha fortsatt information om Fojos arbete med hat och hot, skicka ett mejl till fojoinfo@lnu.se.

Jessikka Aro - utsatt för dödshot efter avslöjande om ryska nättroll

Jessikka Aros namn blev känt världen över efter att hon rapporterat om ryska nättroll i Finland. Efter rapporteringen utsattes hon för en massiv hatkampanj med bland annat ryktesspridning, grävande i hennes förflutna, falska artiklar och demonstrationer utanför hennes arbetsplats, det finska tv-bolaget YLE. Med tiden anslöt sig även ”vanliga personer” till kampanjen mot henne och till och med en finsk riksdagsledamot har delat artiklar om Jessikka Aro och skrivit att hon är en skam för journalistkåren. Händelserna var en av orsakerna till att 22 finska chefredaktörer undertecknade ett upprop mot oseriösa, främlingsfientliga och otillförlitliga medier.

"Så måste vi agera mot hat och hot mot journalister"

Cilla Benkö, vd på Sveriges Radio, och Jeanette Gustafsdotter, vd på Tidningsutgivarna, säger så här om hur vi behöver agera för att bemöta våld och trakasserier och stödja de journalister som utsätts för hat och hot:

  • 1
  • 2

Fojo på Twitter

Fojo på Facebook


Phone: +46 (0) 480 44 64 00 Address: Linnéuniversitetet, fojo, 391 82 Kalmar, Sweden Visiting Address: Gröndalsvägen 19, 392 36 Kalmar, Sweden Email: fojoinfo@lnu.se