På tal om ID-kapning och offentlighetsprincipen

Under rubriken “Några tankar om framtiden” resonerar en statlig utredning om vad som behövs för att stoppa identitetsstölder. Utredningen konstaterar att det inte är realistiskt att, i vårt öppna samhälle, begränsa tillgången till personliga uppgifter. Istället framhålls behovet av säkrare identifieringsrutiner inom handel och kreditinstitut. Utredningen heter Stärkt straffrättsligt skydd för egendom och blev klar i slutet av 2013.

Utdrag_SOU_2013_85