Helena Löfving

Kursledare

Datajournalistik, vad är det egentligen? Det är något vi vänder och vrider på under mina kurser på Fojo. Det korta svaret är att det är väldigt mycket som är datajournalistik. Och jag vill verkligen uppmuntra till att inte avskräckas, utan att börja i någon ände och sedan bygga på efter hand. Oftast har man ett problem att lösa, hittar ett sätt att hantera det och lär sig något nytt på vägen. Vissa grundläggande kunskaper är dock bra att ha – som att hantera Excel, söka i databaser och sammanställa datamängder – hela tiden med journalistikens principer i ryggen.

Interaktiva visualiseringar är en annan del av datajournalistiken som jag själv gillar väldigt mycket. Det ger utlopp för kreativitet och fungerar både som research och för presentation. Genom åren har jag oftast använt datajournalistik i snabbt nyhetsarbete och med begränsade resurser. Jag har testat massor av interaktiva verktyg för att hitta de smartaste lösningarna och har praktisk erfarenhet av vad som fungerar på redaktionen. För det här arbetet fick jag 2016 priset Best Data Journalism Award av Open Knowledge Awards. 

Emellanåt har jag haft förmånen att arbeta med datajournalistik i mer planerad form, tillsammans med utvecklare, vilket har varit fantastiskt roligt. Här har mitt eget intresse för programmering och mina kunskaper i kodspråk underlättat mycket.

Det som skiljer datajournalistiken från andra former av statistiksammanställningar och datavisualiseringar är just de journalistiska principerna för etik, publicistik och källkritik. Nyhetsnäsans betydelse är förstås också given. Jag är glad att kunna kombinera min långa yrkeserfarenhet som journalist med alla de research- och uttrycksformer som datajournalistiken erbjuder och jag hoppas kunna inspirera andra att upptäcka detta spännande område.