Göran Segeholm

Kursledare

Mitt elddop som kursledare kom tidigt. Jag var bara nitton när jag ledde en studiecirkel i fotografi och fick den strängaste och mest respekterade läraren från min grundskola som elev. Inför första träffen drabbades jag av panikångest och trodde på riktigt att mitt hjärta skulle stanna.

Men hjärtat bultade vidare, och efter kursen upptäckte jag att det bultade särskilt starkt för sammanhang där människor lär sig saker tillsammans.

Jag är fortfarande fotograf, men försörjer jag mig till allt större del på att tänka på fotografi, formulera mig kring fotografi och undervisa i fotografi. Jag har skrivit hundratals artiklar i ämnet och några böcker. Jag är huvudlärare på Fotografiska i Stockholm och har gjort två podcasts.

Alla mina uppdrag är roliga, men kurserna på Fojo har haft en särskild plats i mitt hjärta sedan jag höll den första för över tjugo år sedan. Det är oerhört stimulerande att hjälpa skribenter att föra över insikter från skriftspråk till bildspråk, ett bildspråk som kan hjälpa dem att göra bild och text till en övertygande helhet.