Erika Bjerström

Kursledare

Det finns inget svårare än att undervisa journalister. Det finns därmed knappt något som är mer spännande. Journalistens väsen är att ifrågasätta auktoriteter. Varje gång jag ställt mig framför en grupp kollegor för att tillsammans med dem inleda en gemensam bildningsresa; om utvecklingen i Afrika, om klimatkrisen, om EU, om globaliseringen, om miljöjournalistikens fällor och möjligheter har jag sett den initiala skepsisen i deras blick. Den outtalade frågan som hänger i luften är ; Vem är du att stå här och ta plats ?

Det som får mig att återvända till FOJO är att resten av veckan, efter den initiala kraftmätningen, är just den gemensamma bildningsresan. I det uppdrivna tempo som vi idag lever med, med ett växande krav på leveranser till allt fler plattformar, är FOJO en sällsynt oas. Alla som deltar har rensat kalendern, pressat för att hinna deadlines, fixa för familjen, hunden, allt. FOJO är en chans till fördjupning, reflektion och eftertanke, tre utrotningshotade tillstånd i vår tid.

Jag blir bättre som journalist varje gång jag lett en FOJO-kurs, jag får också chans att fokusera och tänka efter. Och när jag tänker tillbaka på mina 35 år i yrket så är det med många tacksamma tankar till kollegor som tog sig tid att ge feedback, berömma och komma med beska sanningar. Allt detta hjälpte mig att växa i min yrkesroll. I USA talar man ofta om ansvaret att ge tillbaka. Det tycker jag är en vacker tanke.

Kurser