Ekonomisk översikt

Fojos svenska verksamhet:
Kursverksamheten finansieras av ett årligt fast anslag från Utbildningsdepartementet på omkring 10 miljoner kronor. 
Därutöver säljer Fojo utbildningar till medieföretag samt söker och får projektbidrag för konferenser, förstudier, enstaka projekt, med mera.

Fojos internationella verksamhet:
Den är finansierad genom projektbaserade biståndsanslag, främst från Sida men även från UNESCO, IOM och andra internationella givare. För 2017 är den beräknade omsättningen 55 miljoner kronor.