Så jobbar vi

Medieinstitutet Fojo stärker fri, oberoende och professionell journalistik i Sverige och globalt.

FRI
Fojo...
• stödjer självreglerande system och institutioner
• ger råd om frågor med anknytning till informationstillgång
• stärker partner som strävar efter att försvara, utvidga och utöva yttrandefrihet, mediefrihet och rätten till information
• gör det möjligt för journalister och civilsamhällets representanter att utöva sina lagliga rättigheter
• försvarar journalister och skapar medvetenhet om frågor med anknytning till fri journalistik

OBEROENDE
Fojo...
• stödjer mediehus, andra medieorganisationer och enskilda journalisters förmåga att vara ekonomiskt och politiskt oberoende
• ger stöd till mediehus och organisationer för att utveckla hållbara affärsidéer, särskilt sådana som är relaterade till konvergens
• stärker stödstrukturer för att hantera hot, hatspråk, desinformation och självcensur
• förbättrar säkerhet och trygghet för journalister
• försvarar journalister och skapar medvetenhet om frågor relaterade till oberoende journalistik

PROFESSIONELL
Fojo...
• stödjer medieorganisationer, enskilda professionella journalister, bloggare, medborgarjournalister och andra som producerar journalistik som uppfyller kraven i de universella principerna om opartiskhet, objektivitet, sanning och korrekthet
• stärker institutioner som anordnar vidareutbildning för journalister
• tillhandahåller en arena för debatt kring olika aspekter av journalistik relaterade till demokrati och mänskliga rättigheter
• stärker institutioner som tillhandahåller akademisk utbildning av journalister
• försvarar journalister och skapar medvetenhet om frågor relaterade till professionell journalistik