Vi som jobbar på Fojo

Ledningsgrupp

 • Annicka Flovin

  Chef utbildningar och tematiska projekt
 • Katarina Zwinkels

  Chef internationella utvecklingsprogram
 • Kersti Forsberg

  Verksamhetschef
 • Lars Tallert

  Chef internationell policy och utveckling

Annicka Flovin

Chef utbildningar och tematiska projekt annicka.flovin@lnu.se +46 480 44 67 18 +46 730 65 96 82

Titel/funktion
Annicka Flovin är chef för utbildningar och tematiska projekt på Medieinstitutet Fojo.

Erfarenhet
Annicka började arbeta som journalist 1985 inom dags- och kvällspress. Hon har haft eget frilansföretag i flera år med fokus på miljöfrågor och internationellt arbete. Parallellt med journalistjobbet började hon undervisa i journalistik, först på Poppius journalistskola, därefter på folkhögskola. Jobbade som rektor och VD på Poppius i nästan tio år.

Utbildning
Har en fil. kand. i statsvetenskap och sociologi, en journalistutbildning samt en lärarutbildning med inriktning på folkbildning och vuxenutbildning. Nyligen blev hon klar med en magister i pedagogik och utbildningsledning vid Stockholms universitet.

Personligt
Gillar att vandra i skogen, segla, umgås med familj och vänner – och att köra stand up.

Katarina Zwinkels

Chef internationella utvecklingsprogram katarina.zwinkels@lnu.se +46 480 44 64 01 +46 705 88 36 15

Funktion
Katarina Zwinkels är chef för de internationella utvecklingsprogrammen på Medieinstitutet Fojo.

Erfarenhet
Katarina startade sin karriär i tidskriftsbranschen och arbetade mer än femton år i olika chefspositioner ansvarig för ekonomi, annonsförsäljning, marknadsföring och affärsutveckling. Hon introducerades till medieutveckling när hon arbetade för WAN-IFRA i Paris. Katarina har också erfarenhet av att ha arbetat som ekonom på två svenska civilsamhällesorganisationer.

Utbildning
Katarina har en kandidatexamen i företagsekonomi vid Uppsala universitet

Personligt
På fritiden älskar Katarina att vara utomhus, hon vandrar i fjällen både på sommaren och vintern.

Kersti Forsberg

Verksamhetschef kersti.forsberg@lnu.se 0480-44 64 13 0730-92 64 13

Titel/funktion
Kersti Forsberg är verksamhetschef på Medieinstitutet Fojo.

Erfarenhet
Kersti är djupt förankrad i svensk mediebransch med drygt 25 års erfarenhet från olika redaktioner inom dagspressområdet. Förutom att verka som chefredaktör och ansvarig utgivare på olika tidningar har hon suttit i styrelsen för TU Medier i Sverige och varit ordförande för Föreningen redaktionsledarna. I dag sitter hon i styrgruppen för kunskapsmiljön En ifrågasatt demokrati och är ordförande i juryn för Wendelapriset.

Utbildning
Kersti tog sin journalistexamen vid Göteborgs universitet.

Personligt
Vid sidan av jobbet och när hon inte umgås med familj och vänner spenderar Kersti gärna sin tid som kulturkonsument. Eller på dansgolvet där hon antingen utövar elelr undervisar i Nia på brownbelt-nivå.

Lars Tallert

Chef internationell policy och utveckling lars.tallert@lnu.se +46 480 44 64 04 +46 708 31 88 00

Titel, funktion
Lars Tallert är chef för policy och internationell utveckling vid Medieinstitutet Fojo och Sveriges representant till UNESCO:s IPDC Intergovernmental Council.

Erfarenhet
Lars har mer än 30 års erfarenhet av journalistik och utvecklingssamarbete. Han har tidigare haft uppdrag som rådgivare för bland annat Statsrådsberedningen, UD, Sida, Ukrainas regeringskansli, OECD/DAC, UN Habitat, den regionala kurdiska regeringen i Irak samt Ericsson och ABB. Under två år var han stationerad i Managua, Nicaragua och arbetade vid Nicaraguan Center for Human Rights, CENIDH.

Utbildning
Lars har en kandidatexamen i journalistik och har studerat strategisk kommunikation och bistånd på masternivå vid Stockholms universitet. Han studerade också vid Sorbonneuniversitet i Frankrike och på School of Journalism vid Boston University.

Personligt
Förutom journalistik är musik Lars passion. Han spelar på alla instrument han kan få tag på och han arbetade tidigare på Folkoperan och på Stockholmskulturhus.

Personal

 • Agneta Söderberg-Jacobson

  Genderexpert och senior rådgivare
 • Alex Buyinza

  Projektsamordnare
 • Alona Melnyk

  Projektsamordnare
 • Anders Behrmann

  Kommunikatör – tjänstledig
 • Andreas Önnerfors

  Rådgivare
 • Anki Wood

  Projektledare
 • Anna Fahgén

  M&E-rådgivare
 • Anna Maris

  Projektledare
 • Annelie Frank

  Projektledare
 • Annika Hamrud

  Rådgivare
 • Birgitta Bergman

  Projektsamordnare
 • Daniel S. Ogalde

  Projektledare
 • Diana Sander

  Projektsamordnare
 • Hanna Andersson

  Projektledare
 • Jean Mujati

  Projektsamordnare
 • Jessica Svensson

  Projektsamordnare
 • Jocke Nyberg

  M&E-rådgivare
 • Johanna Ejderstedt

  Projektsamordnare – föräldraledig
 • Jonas Nyman

  Projektsamordnare
 • Josefine Hörnberg

  Projektsamordnare – tjänstledig
 • Kajsa Törnroth

  Projektledare
 • Kudzai Kwangwari

  Projektsamordnare och M&E-rådgivare
 • Maria Beradovic

  Projektsamordnare
 • Maria Petersson

  Projektsamordnare
 • Marie Nilsonne

  Projektekonom
 • Mats Amnell

  Projektledare Offentlighetsjouren
 • Maya Verma Alm

  Kommunikatör
 • Nai Nai

  Projektrådgivare
 • Per Johansson

  Redaktör Fojoarkivet
 • Robert Winter

  Projektekonom
 • Sara Karlén

  Projektsamordnare
 • Sofia Hultqvist

  Rådgivare
 • Sofie Gullberg

  Projektledare
 • Søren Østergaard Sørensen

  Senior rådgivare inom media
 • Stina Oskarsson

  M&E-rådgivare – sjukskriven
 • Tilde Buckley

  Ekonom – sjukskriven
 • Veronika Menjoun

  Projektledare

Agneta Söderberg-Jacobson

Genderexpert och senior rådgivare agneta.soderbergjacobson@lnu.se +46 480 44 64 11 +46 708 17 56 55

Funktion
Agneta Söderberg Jacobson är senior rådgivare och projektledare på Medieinstitutet Fojo. Hon har ett särskilt fokus på jämställdhet och mångfald i medierna.

Erfarenhet
Agneta har mer än 30 års erfarenhet av journalistik, bistånd och medieutveckling. Hon startade sin journalistkarriär i samband med sönderfallet av Sovjetunionen, och under mer än tio år rapporterade hon från Ryssland och andra post-Sovjet-länder. Under den perioden blev vikten av oberoende media än mer tydlig och hon har sedan dess arbetat med stöd till oberoende, professionell journalistik. Hon har länge drivit frågan att jämställdhet och mångfald är en förutsättning för god journalistik. Hon har även skrivit flera rapporter om kvinnors roll i fredsprocesser.

Utbildning
Agneta tog sin journalistexamen vid Stockholms universitet. Hon har även studerat freds- och konfliktkunskap vid Sydney University och medieutveckling vid CEU (Central European University).

Personligt
Utanför arbetstiden ägnar sig Agneta åt att umgås med familj och vänner, läsa, leka med sina hundar och hon älskar att bada (utomhus, året runt).

Alex Buyinza

Projektsamordnare alex.buyinza@lnu.se +250 788 558 823

Funktion
Alex arbetar som internationell projektsamordnare för The Rwanda Media Programme. 

Erfarenhet
Alex Buyinza har varit Fojo’s lokala projektsamordnare under de senaste fyra åren. Han är baserad på The School of Journalism and Communication, University of Rwanda. Han är en erfaren administratör med över 20 års erfarenhet i personalfrågor, administration och ekonomi och många års erfarenhet av att strömlinjeforma dagliga funktioner och stärka relationer mellan kollegor, partner och intressenter. Han har under de senaste fyra åren byggt upp gedigen erfarenhet genom sitt arbete med journalistik och media genom kapacitetsbyggande verksamhet vid  The School of Journalism and Communication Project vid University of Rwanda.

Utbildning
Alex har en kandidatexamen i företagsadministration och ekonomi och en magister i Business Administration med specialisering inom finans och ekonomi.

Personligt
Alex älskar äventyr, musik och att ha roligt med vänner och familj.

Alona Melnyk

Projektsamordnare alona.melnyk@lnu.se +46 480 44 67 80 +46 738 43 16 73

Funktion
Alona Melnyk är internationell samordnare vid Medieinsitutet Fojo.

Erfarenhet
Alona har tio års erfarenhet av att arbeta för olika medier och internationella utvecklingsorganisationer både i sitt hemland, Ukraina, och i Sverige. Hon har arbetat som journalist och marknadsförare inom mediebranschen, samt med kommunikation, M&E och rapportering i konfliktområdet i östra Ukraina för UNDP. I Sverige hade hon uppdrag som konsult för Sida, Svenska Institutet, RFSU, Kemikalieinspektionen, osv. Hon har också arbetat med integrationsfrågor som volontär.

Utbildning
Alona Alona har en master i journalistik och en master i freds- och utvecklingsarbete.

Personligt
På sin fritid lyssnar Alona på ljudböcker medan hon spelar sudoku, styrketränar eller försöker ta sig ut ur något av Stockholms ”escape rooms”.

Anders Behrmann

Kommunikatör – tjänstledig anders.behrmann@lnu.se +46 480 44 64 19 +46 702 29 32 29

Funktion
Kommunikatör och ansvarig för e-learning
Erfarenhet
Anders har jobbat som journalist i över 20 år, främst inom dagspress som redigerare och nattchef.

Utbildning
Ingen journalistutbildning, men däremot 130 akademiska poäng inom bioteknologi, genteknik och molekylär biologi.

Personligt
Engagerad inom funktionell fitness där han sitter som generalsekreterare för det internationella förbundet.

Andreas Önnerfors

Rådgivare andreas.onnerfors@lnu.se

Funktion
Andreas Önnerfors är rådgivare inom områdena påverkan, factchecking, desinformation. 

Erfarenhet
Andreas har mer än tjugo års erfarenhet med akademisk forskning, undervisning och forskningskommunikation, senast från University of California, Berkeley. Han är docent och professor i idé- och lärdomshistoria, forskar och publicerar främst om radikalisering och konspirationsteorier, också ur ett historiskt perspektiv. Under coronapandemin skrev Andreas en rapport åt MSB om konspirationsteorier och har sedan dess föreläst och utbildat olika målgrupper i ämnet. 

Utbildning
Andreas har en fil kand och fil dr i idé- och lärdomshistoria och har därefter meriterat sig vidare som forskare och föreläsare.

Personligt
Förutom forskningen är Andreas stora passion resor till olika platser i världen. Men samtidigt återvänder han också alltid till familjens lantställe i Småland. 

Anki Wood

Projektledare anki.wood@lnu.se +46 480 44 64 17 46 739 64 84 88

Funktion
Anki Wood är projektledare för projekten i Kenya och Rwanda.

Erfarenhet
Anki har arbetat som journalist sedan 1986. Hon har bland annat arbetat på Dagens Nyheter, Sveriges Radio och tidningen Omvärlden, där hon var chefredaktör. Som frilans har hon arbetat för ett flertal biståndsorganisationer och myndigheter, bland annat som redaktör: Plan Sverige, Palmecentret, Nordiska Afrikainstitutet och Sida. Anki har även varit pressekreterare på utbildningsdepartementet och hon har arbetat med yttrandefrihetsfrågor och kommunikation på Europarådet i Strasbourg.

Utbildning
Anki har en Fil kand i statsvetenskap och franska och journalistexamen från Journalisthögskolan i Stockholm.

Personligt
Anki kom till Fojo 2015 för att hon ville vara med och bygga upp något. I Ankis fall är det projekten i Kenya och Rwanda, två länder hon lärt sig älska och vars mediesituation hon gärna jämför. I Kenya intresserar hon sig för hur journalistiken fungerar i ett land plågat av korruption. I Rwanda handlar det om synen på pressfrihet i skuggan av ett folkmord.

Anna Fahgén

M&E-rådgivare anna.fahgen@lnu.se +46 480 44 64 14 +46 706 16 04 25

Anna har arbetat inom internationellt utvecklingssamarbete sedan 2011, med erfarenhet som spänner från gräsrötter till FN. Efter tre år i Kenya flyttade Anna tillbaka till Sverige och började jobba på Fojo 2014. Som rådgivare för resultatuppföljning och utvärdering ser Anna till att vässa Fojos metoder för att kvalitetssäkra projekt och undersöka om Fojo och partners gemensamt bidrar till att skapa förändring.

Anna Maris

Projektledare anna.maris@lnu.se + 46 480 44 64 23 +46 702 86 19 31

Funktion
Anna Maris är projektledare för Fojos verksamhet i Bangladesh

Erfarenhet
Anna har arbetat som journalist, chefredaktör och ledare under många år. Innan hon kom till Fojo arbetade hon på Sveriges Radio med digital utveckling och med medieutveckling genom SR MDO i public serviceorganisationen i Ukraina.

Utbildning
Anna har en master i journalistik från University of Westminster, London

Personligt
På fritiden njuter Anna av sin stora familj, naturen, qi gong och konst.

Annelie Frank

Projektledare annelie.frank@lnu.se

Funktion
Annelie Frank är projektledare för Faktajouren och ansvarig för Fojos kurser i undersökande journalistisk, ljudberättande och sport.

Erfarenhet
Annelie har arbetat som journalist i många olika roller i drygt 20 år, främst som skrivande sådan men också på Sveriges Radio där hon gjorde flera uppmärksammade granskningar. Hon har också frilansat med ridsport som specialområde under många år och undervisat i journalistik på både Linnéuniversitetet och Göteborgs Universitet.

Utbildning
Annelie Frank började sitt yrkesliv som ridlärare och ridskolechef innan hon tog en högskoleexamen i medieproduktion. Denna har hon kompletterat med att skriva C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Linnéuniversitet och en magisteruppsats vid Göteborgs Universitet.

Personligt
Utanför arbetstiden ägnar sig Annelie åt sina hästar och sin hund, yoga, läsa böcker, resa, familj och vänner.

Annika Hamrud

Rådgivare annika.hamrud@lnu.se

Funktion
Annika är rådgivare inom områdena påverkan, factchecking, desinformation och hat och hot mot journalister.

Erfarenhet
Annika har arbetat som journalist i 35 år varav 20 år på Dagens Nyheter och 10 år som frilans. Hon har också skrivit fyra böcker och undervisat i journalistik på universitet.

Utbildning
Annika har en fil. kand. i statsvetenskap och en fil. mag. i journalistikvetenskap.

Personligt
Annika umgås gärna med familjen på fritiden.

Birgitta Bergman

Projektsamordnare birgitta.bergman@lnu.se +46 480 44 64 02 +46 702 59 11 72

Funktion
Birgitta Bergman är svensk samordnare på Medieinstitutet Fojo.

Erfarenhet
Birgitta har jobbat i över tjugo år på Fojo, främst som samordnare inom den svenska verksamheten.

Utbildning
Birgitta har bland annat läst informationsteknik, interkulturell kommunikation, turism och genomgått den högre administrativa utbildningen inom Linnéuniversitetet.

Personligt
Utanför arbetstiden ägnar sig Birgitta åt golf, resor och att hänga med familj och vänner.

Daniel S. Ogalde

Projektledare daniel.s.ogalde@lnu.se +46 480 44 64 00

Funktion

Daniel S. Ogalde är projektledare på Medieinstitutet Fojo med ett särskilt fokus på mångfald och jämlikhet.

Erfarenhet

Daniel har över tio års erfarenhet från ideell sektor, journalistik och kommunikation med ett tydligt mångfaldsperspektiv. Han har arbetat med aktörer som Amnesty, Läkare utan Gränser, Diakonia och Fryshuset med mångfaldsfrågor såsom kvinnors och hbtq-rättigheter, unga och etniska minoriteter. Med bas i Latinamerika har han haft uppdrag för bl a I24News, Blank Spot Project, SVT, Flamman och Arbetaren. Daniel skriver återkommande om jämställdhet, mångfald och kommunikation för publikationer såsom Resume, ETC, GP samt Opulens och QX. Sedan 2020 är han med i styrelsen för både Nattskiftet och Mångfaldsrådet där han driver frågor kring jämlikhet.

Utbildning

Daniel har studerat Radioproduktion på LTU samt utbildat sig på Berghs School of Communication.

Personligt

På sin fritid ägnar Daniel sin tid åt träning både i form av kampsport och dans, matlagning, skrivandet och läsning samt inte minst vänner och familj.

Diana Sander

Projektsamordnare diana.sander@lnu.se +46 725 94 96 85

Funktion
Diana Sander är internationell samordnare på Medieinstitutet Fojo.

Erfarenhet
Diana har jobbat i flera internationella företag med utveckling och försäljning. Bland annat som arbetsledare på ett företag som tillverkade utrustning för personer med hörselnedsättning och som stöttade utvecklingsprojekt för människor med hörselnedsättning över hela världen. Dessförinnan var Diana utbildningsadministratör på Linnéuniversitetet.

Utbildning
Diana har en magisterexamen i filologi från Rysslands Statliga Pedagogiska Universitet.

Personligt
Diana tillbringar så mycket tid hon kan med familjen på sitt favoritställe – sommarstugan på Öland. Utanför arbetstid ägnar hon sig åt musik och att läsa böcker inom socialvetenskap.

Hanna Andersson

Projektledare hanna.andersson@lnu.se

Funktion
Hanna Andersson är på Medieinstitutet Fojo verksam som samordnare i den svenska kursverksamheten och som expert och föreläsare på ämnesområdet påverkan i form av hat, hot och trakasserier som drabbar journalister.

Erfarenhet
Hanna har arbetat som journalist i närmare 15 år. Hon har en bakgrund som lokalredaktör och har god erfarenhet av att skapa lokal journalistik, genomföra gräv och att granska, arbetsleda journalister och att skapa och driva journalistiska projekt i dialog med publiken.

Utbildning
Hanna har en magisterexamen i kultur- och samhällsvetenskap samt har studerat ledarskap, marknadsföring och kriminologi på högskolenivå.

Personligt
Utanför arbetet ägnar sig Hanna gärna åt vänner och familj, samt vandring i skog och mark, läsning och TV-serier.

Jean Mujati

Projektsamordnare jean.mujati@lnu.se +27 818 053 192

Funktion
Jean Nyaradzo Mujati arbetar som projektsamordnare för CHARM-programmet och hjälper även till med korrekturläsning och kvalitetskontroll av Fojos rapporter. Tidigare har Jean arbetat i Zimbabwe Media Development Programme mellan 2015-2018.

Experience
Jean har under två decennier arbetat i utvecklingsprojekt med lokala, regionala och internationella organisationer i Afrika. Hon har arbetat för Norsk Folkehjelp i Zimbabwe och för Volunteer Services Overseas i Sydafrika. Hon har bidragit till att bygga civilrörelsen både lokalt och regionalt och har även genomfört en praktik vid International Press Institute i Wien, Österrike, då hon väntade på att påbörja sin doktorsavhandling.

Utbildning
Jean har en Magister i Demokratins politik: internationella relationer från Oxford Brookes University, England och har studerat masskommunikation inom printjournalistik vid Harare Polytekniska i Zimbabwe.

Personligt
Jean är gift och mamma till tre pojkar som hon älskar att ta hand om, utöver att vara del av en stor familj med sju syskon. Jean älskar att umgås med familjen och att vara ute på upptåg med sina tre pojkar som sällskap.

Jessica Svensson

Projektsamordnare jessica.svensson@lnu.se +46 480 44 64 30 +46 767 79 49 07

Funktion
Jessica Svensson är kurssamordnare vid Fojos svenska verksamhet.

Erfarenhet
Jessica har jobbat med service och samordning i 25 år, de senaste 12 åren på Fojo.

Utbildning
Hon har en kontorsinriktad utbildning och yrkesutbildning inom service.

Personligt
På fritiden umgås Jessica med familj och vänner

Jocke Nyberg

M&E-rådgivare jocke.nyberg@lnu.se +46 70 317 32 24

Funktion
Jocke Nyberg är rådgivare inom uppföljning och utvärdering på Medieinstitutet Fojo.

Erfarenhet
Jocke har efter det att han lämnade journalistiken arbetat i över 30 år med internationellt utvecklingssamarbete. Han har varit regionchef, handläggare, diplomat och fristående utvärderare på bland annat Sida, Utrikesdepartementet, Rädda Barnen, Fonden för mänskliga rättigheter och konsultföretaget NCG Sweden. Den tematiska kunskapen rör särskilt mänskliga rättigheter, inklusive kvinnors och barns mänskliga rättigheter, demokrati, fred- och konflikt, övergångsrättvisa och kapacitetsutveckling av medier och civilsamhällessorganisationer.

Utbildning
Jocke har dubbel examen i mänskliga rättigheter (master och fil.kand.) och har även studerat journalistik och vetenskapliga metoder på akademisk nivå.

Personligt
När han inte står och sitter vid datorn springer Jocke en del, gärna i skog och terräng. Åtta års boende i fyra latinamerikanska länder har också satt viss prägel på intresset för politik, kultur och utvecklingen i denna kontinent.

Johanna Ejderstedt

Projektsamordnare – föräldraledig johanna.ejderstedt@lnu.se +46 480 44 60 29 +46 730 28 69 97

Funktion
Johanna arbetar som internationell projektsamordnare med fokus på området söder om Sahara och Rwanda.

Erfarenhet
Cirka 15 års erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete, framförallt med fokus på södra och östra Afrika där hon bott i flera år. Johanna har bland annat arbetat på Plan International Sverige, Plan International Malawi samt ansvarat för den internationella verksamheten på Kalmar Läns Museum.

Utbildning
Johanna har en tvärvetenskaplig Magisterexamen i Mänskliga Rättigheter med utbytesterminer vid University of Stellenbosch, Sydafrika, och Univeristy of Dar es Salaam, Tanzania.

Personligt
Johanna tycker om att resa, umgås med familj och vänner samt vara ute i naturen. Hon tränar yoga och löpning och har återupptagit pianospelandet som varit vilade i 25 år.

Jonas Nyman

Projektsamordnare Jonas.Nyman@lnu.se +46 70 226 89 17

Funktion
Jonas arbetar som internationell projektsamordnare inom Fojo, och är främst involverad i Fojos Rwandaprogram.

Erfarenhet
De senaste två och ett halvt åren har Jonas arbetat med internationellt utvecklingssamarbete inom både privat och offentlig sektor, och sedan juni 2021 på Fojo. Innan dess har han flerårig erfarenhet inom pedagogik och lärande.

Utbildning
Jonas har en kandidatexamen i utvecklingsstudier från Lunds universitet samt en snart färdig lärarexamen som ämneslärare i samhällskunskap.

Personligt
Utanför jobbet går Jonas gärna på diverse konserter och sportevenemang, äter gott, eller fixar musikquiz på olika ställen runt om i Stockholm. Åker skidor gör han också, helst utför, men på längden går bra det med.

Josefine Hörnberg

Projektsamordnare – tjänstledig josefine.hornberg@lnu.se +46 480-44 63 92 +46 70-249 75 19

Funktion
Josefine Hörnberg är internationell samordnare på Medieinstitutet Fojo.

Erfarenhet
Josefine har jobbat i över tjugo år med utvecklingsfrågor inom en rad olika organisationer, länder och fokusområden. Hon har arbetat med demokratisk samhällsstyrning, mänskliga rättigheter, antikorruption, mikrofinansiering, M&E och kapacitetsutveckling.

Utbildning
Josefine har en master i Development Management, liksom en kombinerad i historia, religionshistoria och internationella relationer, samt en gymnasielärarexamen.

Personligt
Utanför arbetstiden ägnar sig Josefine åt musik, läsa böcker, hänga med familj, vänner och att återupptäcka svensk natur.

Kajsa Törnroth

Projektledare kajsa.tornroth@lnu.se +33 6 64 44 02 02

Funktion
Kajsa Törnroth är senior rådgivare på Medieinstitutet Fojo.

Erfarenhet
Kajsa har mer än 30 års erfarenhet av journalistik, medieutveckling och pressfrihet. Hennes expertområden inkluderar redaktionellt strategiarbete, ledarskapsfrågor, ekonomisk hållbarhet, fact-checking och gender. Hon har arbetat i Afrika, Mellanöstern och Sydostasien och är bosatt utomlands sen många år tillbaka.

Utbildning
Kajsa har läst journalistik vid Helsingfors Universitet.

Kudzai Kwangwari

Projektsamordnare och M&E-rådgivare kudzai.kwangwari@lnu.se +263 717460830 +263 775093384

Funktion
Tematisk samordnare, M&E och uppsökande verksamhet på Zimbabwekontor.

Experience
Kudzai Kwangwari har lång erfarenhet från utvecklingsområdet och utvecklingen av samhällsmedia genom femton års arbete med lokalradio och kommunikation. Han var tidigare ledare av Zimbabwes lokalradiorörelse och hade en avgörande roll i etableringen av en av landets första radiostationer, Radio Dialogue. Han har också arbetat med att etablera flera lokalradiostationer på landsbygden i Zimbabwe och aktivt verkat för licensiering av lokalradio. Kudzai var under flera år projektledare för The Zimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS. Han har arbetat med organisationsutveckling, governance och strategiutveckling och skriver då och då för olika inhemska nyhetskanaler, framförallt Newsday, The Standard, Daily News och The Herald. Han var tidigare ordförande för The Youth Agenda Trust, en ungdomsorganisation som arbetar för att stärka unga människor och utveckling i Zimbabwe.

Utbildning
Kudzai har en kandidatexamen i utvecklingsstudier från Zimbabwe National University of Science and Technology (NUST).

Personligt
Då han inte arbetar, gillar Kudzai att läsa om filosofi och politik, besöka intressanta platser och att vistas i naturen. Han tycker även om att resa och att odla.

Maria Beradovic

Projektsamordnare maria.beradovic@lnu.se +46 480 44 63 42 +46 72 205 4140

Funktion
Maria Beradovic arbetar som internationell samordnare för CHARM och projekten i Etiopien och Somalia.

Erfarenhet
Maria har över ett decenniums erfarenhet från att leda projekt inom strategi, utvärdering och affärsutveckling i korsningen mellan de privata och offentliga sektorerna och civilsamhället. Som tidigare strategikonsult har hon arbetat med klienter såsom Luminate, Adessium Foundation, Bellingcat, the Bureau of Investigative Journalism och Corporate Europe Observatory. Maria är också styrelseledamot i iWoman Academy, ett socialt företag som genom radioproduktion stöttar kvinnor i risk för marginalisering med överförbara färdigheter för att öka deras möjligheter att uppnå sin fulla potential.

Utbildning:
Maria has en mastersexamen i Development Studies från London School of Economics and Political Sciences, en kandidatexamen i International Economics och en Bachelor of Business Administration från Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Personligt: På sin fritid spenderar Maria mycket tid med familj och vänner. Hon älskar matlagning, att spendera tid i naturen (allra helst genom att vandra, kajaka eller cykla), gå på konserter och att resa.

Maria Petersson

Projektsamordnare maria.petersson@lnu.se

Funktion
Maria Petersson är koordinator på Medieinstitutet Fojo och arbetar med programmen i Bangladesh, Cypern och Myanmar. Hon arbetar även med Fojos kommunikation.

Erfarenhet
Maria har arbetat inom ideell sektor med fokus på internationellt utvecklingssamarbete, bland annat på The Faith & Belief Forum, Tzedek, Local Trust, UNAG och Centralasiengrupperna.

Utbildning
Maria är utbildad statsvetare från University of Glasgow och har en master i Development Management från School of Oriental and African Studies i London.

Personligt
När hon inte jobbar på Fojo, arbetar hon med djurrättsfrågor och hundadoptioner i Georgien, odlar grönsaker och går på teater.

Marie Nilsonne

Projektekonom marie.nilsonne@lnu.se +46 480 44 64 08 +46 727 14 86 50

Funktion
Marie Nilsonne är internationell projektekonom på Medieinstitutet Fojo.

Erfarenhet
Marie har tidigare arbetat ekonomi på Adoptionscentrum och dessförinnan 14 år på SEB.

Utbildning
Marie har en ekonomexamen från Handelshögskolan Stockholm.

Personligt
Utanför arbetstiden ägnar sig Marie åt läsa böcker, teater, film samt vänner och att var ute i naturen.

Mats Amnell

Projektledare Offentlighetsjouren mats.amnell@lnu.se

Funktion
Mats Amnell är kursledare och projektledare för Offentlighetsjouren vid Medieinsitutet Fojo.

Erfarenhet
Drygt 30 års erfarenhet som journalist inom dagspressen, de senaste 22 åren på Sydsvenskan i Malmö. Specialområden är kommunal bevakning, ekonomi och undersökande journalistik.

Mats har varit föreläsare och kursledare på Fojo sedan 2005. Han ansvarar sedan 2014 för rådgivning till journalister i frågor om offentlighet och sekretess genom Offentlighetsjouren.

Utbildning
Mats fick sin journalistutbildning vid Skurups folkhögskola och har sedan byggt på med universitetskurser i juridik och statsvetenskap.

Personligt
Segling, vandring, styrketräning, läsning och vintertid bastu och kallbad.

Maya Verma Alm

Kommunikatör maya.vermaalm@lnu.se

Titel/funktion
Maya Verma Alm är kommunikatör på Medieinstitutet Fojo.

Erfarenhet
Maya startade sin karriär inom området mänskliga rättigheter och arbetade i omkring tio år för olika organisationer såväl inom Sverige som internationellt samtidigt som hon ibland frilansande som skribent och översättare. För några år sedan sadlade hon om till att arbeta enbart som frilansskribent, innehållsproducent och kommunikatör.

Utbildning
Maya är utbildad civilekonom och har en master i mänskliga rättigheter. Hon är även utbildad i fri konst.

Personligt
När hon inte jobbar på Fojo, arbetar hon i sin ateljé eller med olika konstrelaterade projekt. Hon gillar också att umgås med familjen och hunden, läsa böcker och resa.

Nai Nai

Projektrådgivare nai.nai@lnu.se

Funktion
Nai Nai arbetar som projektrådgivare för the Southeast Asia Media Training Network (SEA MTN).

Erfarenhet
Nai Nai har arbetat inom mediautveckling med fokus på fri och oberoende press samt yttrandefrihet inom Sydostasien i omkring tio år. Hon är född och uppvuxen i Myanmar men bor för närvarande i Thailand.

Utbildning
Nai Nai har en magister i pedagogik, med specialisering inom läroplan och lärande, från the International University (Assumption University) i Thailand.

Personligt
På fritiden gillar hon att läsa, ägna sig åt sin andliga utveckling och att diskutera.

Per Johansson

Redaktör Fojoarkivet per@perfrilans.se

Funktion
Per Johansson är redaktör för Fojoarkivet.se.

Erfarenhet
Per är journalist med 20 års yrkeserfarenhet. Han har bland annat arbetat på Upsala Nya Tidning, Gefle Dagblad och Söderhamns-Kuriren. Sedan åtta år tillbaka är han frilansjournalist och skriver allt från hemsidestexter till dagstidningskrönikor. Sedan 2020 är han även researcher och manusskribent åt podcast-programmen Svenska Mordhistorier och Mayday.
Utbildning
Per har studerat vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms universitet, till vardags kallat JMK eller Journalisthögskolan. Där tog han en filosofie kandidatexamen 2002.
Personligt
Per har en enorm samling lego och lever gärna ”vanlife” med sin flickvän. Han är kriminal- och historienörd och har en kort karriär som ståuppkomiker i bagaget.

Robert Winter

Projektekonom robert.winter@lnu.se +46 480 44 61 47 +46 722 40 35 05

Funktion
Robert Winter är internationell projektekonom på Medieinstitutet Fojo.

Erfarenhet
Robert har jobbat som ekonom sedan 2015 och inom Fojo sedan 2017. Han har innan Fojo arbetat som redovisningsekonom i en internationell koncern inom verkstadsindustrin.

Utbildning
Robert har en kandidatexamen med inriktning redovisning. 

Personligt
Utanför arbetstiden ägnar sig Robert åt att ta hand om sina barn. När tid och ork finns läggs tid på spel (gärna VR) och träning, ibland kombinerat.

Sara Karlén

Projektsamordnare sara.karlen@lnu.se +46 480 44 64 07 +46 725 86 72 50

Funktion
Sara Karlén är internationell samordnare på Medieinstitutet Fojo.

Erfarenhet
Sara har jobbat med utvecklingsfrågor och samhällsengagemang i 10 år. Ett stort fokus har varit att främja ungas möjligheter att påverka och vara en del av det demokratiska samtalet på en regional och internationell nivå. Främst genom att skapa och erbjuda plattformar både genom och tillsammans med civila samhällsorganisationer, projekt och internationella samarbeten. I och med anställningen på Medieinstitutet Fojo 2015 ändrades målgruppen och huvudfokus har sen dess varit att jobba för ” fri, oberoende och professionell journalistik.

Utbildning
Sara har en filosofie kandidatexamen inom företagsekonomi.

Personligt
Utanför jobbet så umgås Sara med familj, vänner och hon gillar även att träna. Tempot är oftast högt men när det är dags att ta det lugnt läser hon gärna en bok.

Sofia Hultqvist

Rådgivare sofia.hultqvist@lnu.se +46 480 44 64 32

Funktion
Sofia Hultqvist är senior rådgivare och projektledare på Medieinstitutet Fojo. Hon har ett särskilt fokus på säkerhet och hållbarhet. Rollen innebär ett strategiskt ansvar för att Fojo bidrar till en hållbar journalistik som är framåtblickande. Hon ser även över hur vi kan bedriva vårt arbete på ett säkert sätt för anställda och partners.

Erfarenhet
Sofia har en bakgrund som radiojournalist och började sin karriär som reporter och morgonprogramledare. Under tio år drev hon sedan en researchbyrå som använde den grävande journalistikens metoder för att ta fram rapporter och kampanjmaterial åt internationella organisationer. På Fojo har hon varit stationerad i Dhaka, Bangladesh i tre år för att stötta grävande journalistik. Hon har bred erfarenhet av påverkansarbete, grävande journalistik och att leda förändringsprocesser.

Utbildning
Sofia har en examen i radiojournalistik från Luleå tekniska universitet.

Personligt
Sofia bor på landet och har vissa självhushållarambitioner och snickrar, odlar, plockar och lagar.

Sofie Gullberg

Projektledare sofie.gullberg@lnu.se +46 480 44 64 09 +46 730 83 64 09

Funktion
Sofie Gullberg är projektledare och internationell samordnare för Fojo. Hon projektleder Fojo-IMS programmet i Etiopien. Hon är stationerad i Addis Abeba sedan januari 2021. Sofie har jobbat på Fojo sedan 2016.

Erfarenhet
De senast 15 åren har Sofie jobbat medieutveckling och globala biståndsfrågor. Innan hon började jobba på Fojo har hon bland annat jobbat på en av Tanzanias största mediaorganisationer för unga och med myndighetskoordinering i Storbritannien och i Sverige. Hon har bred erfarenhet av projektledning, kommunikation och att utveckla partnerrelationer.

Utbildning
Sofie har en Magisterexamen i statsvetenskap från Södertörns Högskola och Stellenbosch University i Sydafrika. Hon har även studerat separata kurser i genusvetenskap, fred och konflikt och development studies.

Personligt
Sofie tycker om att resa, laga mat och praktiserar gärna yoga när tillfälle ges.

Søren Østergaard Sørensen

Senior rådgivare inom media soren.ostergaardsorensen@lnu.se +45 25 61 25 69 +251 944 272 926

Funktion
Søren arbetar som senior rådgivare inom media.

Experience
Søren har livslång erfarenhet som journalist, redaktör och chef inom media. Som reporter och korrespondent för Dagbladet Information och Berlingske Tidene i Danmark arbetade Søren under åren 1987 – 1995 med utrikesfrågor med fokus på utvecklingen i östra och centrala Europa. När han återvände till sin hemstad Köpenhamn började han arbeta som redaktör och verksamhetschef på Berlingske och hade där en rad olika uppdrag som redaktör och inom läsarfokuserad produktutveckling. Som chef för produktutveckling på Berlingske och Orkla Media Corporations utvecklade han marknads- och produktstrategier och förändringsprojekt för etablerade och nystartade medieföretag i Danmark och på europeiska marknader. Som självständig strategisk rådgivare har han faciliterat strategiprocesser i en rad industrier; men behållit fokus på mediautveckling och ledarskap med en rad uppdrag runt om i världen. År 2020 startade han upp Fojo – IMS mediautvecklingsprogram i Etiopien.

Utbildning
Søren är journalist från Danmarks Media- och Journalisthögskola och har studerat medieledning (media management) i USA. 

Personligt
Søren har sedan han var tonåring varit en resande man med stor nyfikenhet på andra kulturer, människor och länder runt om i världen. Han var redan som fjortonåring journalist i hjärtat då han skrev för en lokal tidning och lanserade skoltidningen. Av en händelse gled han över från journalistiken till chefssidan av mediautveckling när den traditonella mediaindustrin hindrades av internet och den digitala revolutionen. Ekonomisk hållbarhet inom media byggt på journalistikens grundbultar är mer än bara ett jobb för honom.

Stina Oskarsson

M&E-rådgivare – sjukskriven stina.oskarsson@lnu.se +46 480 44 61 90 +46 701 83 16 52

Har lång erfarenhet av att arbeta med internationellt utvecklingsarbete. Både på hemmaplan och utomlands, främst Latinamerika där Stina bott och jobbat i både Equador och Bolivia. Har även varit en sväng på Folkbildningsrådet där hon jobbade med uppföljning av studieförbund och folkhögskolor. Började på Fojo hösten 2018 och flyttade då efter 25 år tillbaka – inte till Kalmar, men väl till Öland. På fritiden är det naturen som gäller: vandra, paddla, cykla och odla.

Tilde Buckley

Ekonom – sjukskriven tilde.buckley@lnu.se +46 480 44 64 57 +46 702 23 62 41

Funktion
Tilde Buckley är redovisningsekonom i den nationella verksamheten.

Erfarenhet
Tilde har omkring 15 års erfarenhet av ekonomisk redovisning. Under flera år var hon Accounts Manager för Duboulay Contracts, London – en ledande huvudentreprenör inom byggnadsindustrin i England. Hon drev där även eget redovisningsföretag under en tid.

Utbildning
Tilde är utbildad vid The Association of Accounting Technicians London, AAT.

Personligt
På fritiden umgås Tilde med sin familj, spenderar tid i trädgården och naturen och gillar att laga mat. Allt som är bra för själen.

Veronika Menjoun

Projektledare veronika.menjoun@lnu.se +46 480 44 64 15 +46 703 52 37 10

Erfarenhet
Veronika har mer än 30 års erfarenhet av journalistik (reporter med erfarenhet från tidningar, magasin, nyhetsbyrå samt radio) och mer än 25 års erfarenhet av medieutveckling och utvecklingssamarbete.

Hon har tidigare haft uppdrag som konsult för bland WAN-IFRA, Nordic Journalism Center, Eurasia foundation, EBU och många andra internationella organisationer som arbetar med media och medieutveckling i olika delar av världen. Sitter i styrgruppen för Erasmus+ program som genomförs i samarbete mellan europeiska och ukrainska universitet.

Veronika är redaktör och översättare till ett antal böcker i journalistik. 

Utbildning
Veronika har en masterexamen i journalistik, samt har gått ett tiotal fortbildningskurser i många olika ämnen – från digital radioproduktion till mediemanagement.

Personligt
Matlagning, resor, litteratur hör till de större fritidsintressena, samt älskar att lösa korsord.