Fojos kursledare i Sverige

Kursledare

 • Amina Manzoor

 • Anders Behrmann

  Kommunikatör
 • Andreas Önnerfors

  Projektledare
 • Anna Holmquist & Åsa Lekberg Steinsvik

 • Anna Ivemark

 • Anna Maris

  Projektledare
 • Annelie Frank

  Projektledare
 • Annicka Flovin

  Chef utbildningar och tematiska projekt
 • Christian Haag

 • David Nyman

 • Fredrik Mellgren

 • Fredrik Nejman

 • Göran Segeholm

 • Helena Bengtsson

 • Helena Löfving

 • Henrik Ennart

 • Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget

  Jacob Hederos

 • Jessica Ziegerer & Emma Johansson

 • Jonathan Lundberg

 • Josefine Owetz

 • Karl Martinsson & Mira Klingberg Hjort

 • Lars Broström

 • Lasse Edfast

 • Lasse Wierup

 • Linda Hedenljung

 • Marja Grill

 • Mats Amnell

  Projektledare Offentlighetsjouren
 • Mikael Bergling

 • Mikael Grill

 • Per Agerman

 • Peter Lindgren

 • Sigrid Melchior

 • Sverker Olofsson

 • Tomas Jennebo

 • Ylva Nilsson

Amina Manzoor

Anders Behrmann

Kommunikatör anders.behrmann@lnu.se +46 480 44 64 19 +46 702 29 32 29

Funktion
Kommunikatör och ansvarig för e-learning
Erfarenhet
Anders har jobbat som journalist i över 20 år, främst inom dagspress som redigerare och nattchef.

Utbildning
Ingen journalistutbildning, men däremot 130 akademiska poäng inom bioteknologi, genteknik och molekylär biologi.

Personligt
Engagerad inom funktionell fitness där han sitter som generalsekreterare för det internationella förbundet.

Andreas Önnerfors

Projektledare andreas.onnerfors@lnu.se

Funktion
Andreas Önnerfors är projektledare inom områdena påverkan, factchecking, desinformation. 

Erfarenhet
Andreas har mer än tjugo års erfarenhet av akademisk forskning, undervisning och forskningskommunikation, senast från University of California, Berkeley. Han är docent och professor i idé- och lärdomshistoria, forskar och publicerar främst om radikalisering och konspirationsteorier, också ur ett historiskt perspektiv. Under coronapandemin skrev Andreas en rapport åt MSB om konspirationsteorier och har sedan dess föreläst och utbildat olika målgrupper i ämnet. 

Utbildning
Andreas har en fil kand och fil dr i idé- och lärdomshistoria och har därefter meriterat sig vidare som forskare och föreläsare.

Personligt
Förutom forskningen är Andreas stora passion resor till olika platser i världen. Men samtidigt återvänder han också alltid till familjens lantställe i Småland. 

Anna Holmquist & Åsa Lekberg Steinsvik

Anna Holmquist är journalist och driver idag den redaktionella plattformen Gazzine.
Åsa Lekberg Steinsvik är journalist och redaktionschef på Gazzine produktion.

Anna Ivemark

Anna Ivemark är utbildad beteendevetare på Uppsala Universitet, och under en praktiktid på Sveriges Radio på 90-talet så fastnade hon för radiomediet: “Radio är för mig att få förflyttas till andra platser bara genom att lyssna.”

Anna har mängder med radioproduktioner i bagaget både inom samhällsjournalistik och livsstil och var med och drog igång Radiopsykologen i P1 och har sänt Karlavagnen i P4.

Hon älskar att utbilda på Fojo, framförallt för att man får tid att gå på djupet. Numera kursledare på halvtid på Sveriges Radio, har utbildat journalister i Rwanda och Finland och St Petersburg. Anna är också diplomerad coach, utbildad processledare och besatt av intervjuandets konst.

Anna Maris

Projektledare anna.maris@lnu.se + 46 480 44 64 23 +46 702 86 19 31

Funktion
Anna Maris är projektledare och arbetar med hållbarhetsfrågor.

Erfarenhet
Anna har arbetat som journalist, chefredaktör och ledare under många år. Innan hon kom till Fojo arbetade hon på Sveriges Radio med digital utveckling och med medieutveckling genom SR MDO i public serviceorganisationen i Ukraina.

Utbildning
Anna har en master i journalistik från University of Westminster, London

Personligt
På fritiden njuter Anna av sin stora familj, naturen, qi gong och konst.

Annelie Frank

Projektledare annelie.frank@lnu.se

Funktion
Annelie Frank är projektledare för Faktajouren och ansvarig för Fojos kurser i undersökande journalistisk, ljudberättande och sport.

Erfarenhet
Annelie har arbetat som journalist i många olika roller i drygt 20 år, främst som skrivande sådan men också på Sveriges Radio där hon gjorde flera uppmärksammade granskningar. Hon har också frilansat med ridsport som specialområde under många år och undervisat i journalistik på både Linnéuniversitetet och Göteborgs Universitet.

Utbildning
Annelie Frank började sitt yrkesliv som ridlärare och ridskolechef innan hon tog en högskoleexamen i medieproduktion. Denna har hon kompletterat med att skriva C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Linnéuniversitet och en magisteruppsats vid Göteborgs Universitet.

Personligt
Utanför arbetstiden ägnar sig Annelie åt sina hästar och sin hund, yoga, läsa böcker, resa, familj och vänner.

Annicka Flovin

Chef utbildningar och tematiska projekt annicka.flovin@lnu.se +46 480 44 67 18 +46 730 65 96 82

Titel/funktion
Annicka Flovin är chef för utbildningar och tematiska projekt på Medieinstitutet Fojo.

Erfarenhet
Annicka började arbeta som journalist 1985 inom dags- och kvällspress. Hon har haft eget frilansföretag i flera år med fokus på miljöfrågor och internationellt arbete. Parallellt med journalistjobbet började hon undervisa i journalistik, först på Poppius journalistskola, därefter på folkhögskola. Jobbade som rektor och VD på Poppius i nästan tio år.

Utbildning
Har en fil. kand. i statsvetenskap och sociologi, en journalistutbildning samt en lärarutbildning med inriktning på folkbildning och vuxenutbildning. Nyligen blev hon klar med en magister i pedagogik och utbildningsledning vid Stockholms universitet.

Personligt
Gillar att vandra i skogen, segla, umgås med familj och vänner – och att köra stand up.

Christian Haag

Christian Haag är faktagranskare med TikTok som specialområde. Han är även expert på politisk och religiös extremism, politisk kommunikation och desinformation och arbetar just nu på Logically.

David Nyman

David Nyman är digital art director på Bonnier News Local. Han har tidigare jobbat som bland annat grafikchef på Aftonbladet och nyhetsgrafiker på SvD, där han fick ett flertal internationella utmärkelser. Vid sidan av sitt vanliga jobb är han verksam som kulturskribent och författare.

 

Fredrik Mellgren

Jag var 18 år när jag började som journalist och har alltid tyckt att det är ett av de allra finaste och viktigaste jobb man kan ha. Från lokalredaktionerna i Bergslagen, till Enköpings-Posten, Stockholms-Tidningen, DN och Svenskan har jag drivits av att avslöja saker som betyder något för läsarna. Det kan innebära allt ifrån att spräcka en lokal sjukvårdsbudget före alla andra eller att gräva i flera år i ett gigantiskt sjukhusbygge.

För mig är sjukvården ett område som har allt. Politik, ekonomi, forskning och framför allt ett stort allmänintresse. Alla är ju berörda av hur sjukvården fungerar i de flesta av livets skeden, antingen för att vi själva eller våra anhöriga behöver den. Ändå har vården varit ett sorgligt underbevakat område. Få tidningar har landstingsreportrar som hinner skaffa sig den kunskap som gör att man kan hitta de egna nyheterna och de brister som behöver belysas.

Fredrik Nejman

Göran Segeholm

Mitt elddop som kursledare kom tidigt. Jag var bara nitton när jag ledde en studiecirkel i fotografi och fick den strängaste och mest respekterade läraren från min grundskola som elev. Inför första träffen drabbades jag av panikångest och trodde på riktigt att mitt hjärta skulle stanna.

Men hjärtat bultade vidare, och efter kursen upptäckte jag att det bultade särskilt starkt för sammanhang där människor lär sig saker tillsammans.

Jag är fortfarande fotograf, men försörjer jag mig till allt större del på att tänka på fotografi, formulera mig kring fotografi och undervisa i fotografi. Jag har skrivit hundratals artiklar i ämnet och några böcker. Jag är huvudlärare på Fotografiska i Stockholm och har gjort två podcasts.

Alla mina uppdrag är roliga, men kurserna på Fojo har haft en särskild plats i mitt hjärta sedan jag höll den första för över tjugo år sedan. Det är oerhört stimulerande att hjälpa skribenter att föra över insikter från skriftspråk till bildspråk, ett bildspråk som kan hjälpa dem att göra bild och text till en övertygande helhet.

Helena Bengtsson

Helena Löfving

Helena Löfving har en bakgrund som journalist på bland annat Göteborgs-Posten, Bohusläningen, Aftonbladet och SVT. Hon har arbetat som reporter, redigerare, webbredaktör, researcher, nyhetschef, tf chefredaktör, digital utvecklare och datajournalist. Hon leder workshops och kurser i datajournalistik och visualisering och tilldelades 2016 priset Best Data Journalism Award av Open Knowledge Awards.

 

Henrik Ennart

Konsumentjournalistik som utgår ifrån vanliga människors svårigheter och behov har alltid legat mig varmt om hjärtat. Det har hängt med oavsett om jag jobbat som lokalredaktör på Östra Småland, på Expressen eller bevakat ekonomi eller politik på Svenska Dagbladet där jag också i ett tiotal år fungerade som nyhetschef. Även i mitt nuvarande arbete som vetenskapsreporter är det nyttigt att skänka en tanke åt maktperspektivet: det finns alltid någon som drar fördel och någon annan som bär risken vid ett oklart kunskapsläge.

Det senaste decenniet har jag skrivit mycket om folkhälsa, medicin, våra stora folksjukdomar och forskning kring hur livsstilen kan förebygga ohälsa. Boken Åldrandets gåta som kom för tio år sedan blev ett avstamp för den svenska debatten kring de krav vår allt längre levnad ställer på sjukvården och pensionssystemet.

Jag har alltid dragits till undersökande journalistik där avslöjandet av miljardrullningen vid Nya Karolinska tillsammans med Fredrik Mellgren belönades med en Guldspade.

Jacob Hederos

Kursledare är Altingetredaktören Jacob Hederos, som har bevakat miljö-, energi-, klimat- och infrastrukturpolitiken på EU-nivå sedan 2014.  ”Jag vill inspirera till att fler ska gräva i den guldgruva som EU-dimensionen är, för alla vardagliga bevakningsområden som en kan stöta på som reporter.”

Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget

Jessica Ziegerer & Emma Johansson

Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan, där Jessica Ziegerer och Emma Johansson arbetar, har i många år framgångsrikt jobbat med lokal grävande journalistik, enligt den modell som kallas grävnavet. Den skapades 2006 på Helsingborgs Dagblad och har blivit känd och använd i hela landet. Det väl beprövade arbetssättet fungerar både för stora gräv och för snabba nyhetsgranskningar. Journalistiken har fått stort genomslag och prisats flera gånger. Den har satt ljuset på dolda missförhållanden, lett till lagändringar och förändrat människors liv. De har tillsammans skrivit boken Gräv mer.

Jonathan Lundberg

Jonathan Lundberg är frilansjournalist och författare. Han debuterade 2019 med reportageboken Sverigevänner, där han undersökte hur Sverigedemokraterna byggt upp sin nätrörelse – och varför den blivit så framgångsrik.

Under 2021 släppte han sin andra bok, Från världskrig till nätkrig, som handlar om internetkulturens historia – och hur dagens debatt kring sociala medier liknar en debatt som rasade för hundra år sedan, kring massmedierna.

Idag föreläser Lundberg gärna om ämnen kopplade till sina båda böcker. Han fortbildar journalister i digital research och är styrelseledamot i Författarförbundets sakprosasektion Minerva.

Josefine Owetz

Josefine Owetz har bevakat frågor som rör svenskt försvar i 10 år. Hon är sedan 2017 chefredaktör för Officerstidningen, Officersförbundets fristående medlemstidning för militär personal i Sverige.

Karl Martinsson & Mira Klingberg Hjort

Karl Martinsson är reporter på tidningen Arbetet. Mira Klingberg Hjort är reporter på Kommunalarbetaren. Tillsammans har de skrivit boken Hemtjänstmaffian som handlar om fusk och kriminalitet inom hemtjänsten.

Lars Broström

Lars är biolog och vetenskapsjournalist. Intresset för klimatjournalistik har alltid funnits, men blivit allt starkare med åren. Med den akuta klimatkris världen står inför tycker Lars det är allt mer angeläget att få vara med och utbilda fler journalister i hur en tar sig an klimatforskningen, gör begriplig journalistik av den och hur klimatfrågorna går att lyfta in i snart sagt alla ämnen de vill bevaka.

Lasse Edfast

Lasse Wierup

Lasse Wierup

Linda Hedenljung

Linda Hedenljung arbetar till vardags som grävande journalist på tidningen Östersunds-Posten. Hon granskade i flera år Daniel Kindberg och finansieringen av Östersunds Fotbollsklubbs elitsatsning. För detta tilldelades hon Publicistklubbens Stora Pris 2020, Per Wendel-priset, Guldskölden och har utsetts till Årets sportjournalist.

Marja Grill

Det är ett uppskruvat tempo på de flesta mediehus idag och även i en så priviligierad miljö som på SVTs Rapport tycker Marja Grill ofta att det finns för lite tid, tid att gå på djupet och gräva. På lokal nivå är det så klart ännu svårare. Men det finns metoder och tricks som gör allt enklare, lättare och roligare. Marja Grill är grävande report på SVT Nyheter. Hon har jobbat som lokalreporter och på Uppdrag Granskning och undervisar i metoder för effektivt grävarbete på Fojo.

Mats Amnell

Projektledare Offentlighetsjouren mats.amnell@lnu.se

Funktion
Mats Amnell är kursledare och projektledare för Offentlighetsjouren vid Medieinsitutet Fojo.

Erfarenhet
Drygt 30 års erfarenhet som journalist inom dagspressen, de senaste 22 åren på Sydsvenskan i Malmö. Specialområden är kommunal bevakning, ekonomi och undersökande journalistik.

Mats har varit föreläsare och kursledare på Fojo sedan 2005. Han ansvarar sedan 2014 för rådgivning till journalister i frågor om offentlighet och sekretess genom Offentlighetsjouren.

Utbildning
Mats fick sin journalistutbildning vid Skurups folkhögskola och har sedan byggt på med universitetskurser i juridik och statsvetenskap.

Personligt
Segling, vandring, styrketräning, läsning och vintertid bastu och kallbad.

Mikael Bergling

Journalist sedan 1980-talet. Arbetade tidigare som reporter, redigerare och redaktör på Expressen, Skånska Dagbladet och Tidningarnas Telegrambyrå (TT) och som lärare i journalistik på Poppius Journalistskola.

Idag frilansande redaktör och reporter, framför allt inom branschpress. Skriver bland annat om utbildning och samhällsbyggnad/infrastruktur. En av författarna till Frilanshandboken.

Föreläser och utbildar i frilansjournalistik.

Mikael Grill

I dag kan mycket få journalister räkna med privilegiet att få ägna sig på heltid åt grävande journalistik. Därför måste vi hitta de bästa verktygen och metoderna för att kunna göra det ändå – vid sidan av allt det där andra. Det handlar om vilja och inställning, men också om en fungerande verktygslåda – och rutiner som gör grävandet möjligt.

Jag har under coronavåren granskat turerna kring MSB:s havererade “coronaapp” och Arbetsmiljöverkets hantering av kraven på munskydd inom äldreomsorgen. Den sistnämnda granskningen har väckt starka reaktioner, bland annat på grund av myndighetens hantering av mejl och andra handlingar.

Munskyddsaffären: https://www.svt.se/nyheter/amne/Striden_om_munskydden

Minidokumentären: https://www.svtplay.se/klipp/26870929/svts-granskning-striden-om-munskydden

Per Agerman

Peter Lindgren

Sigrid Melchior

Jag är frilansjournalist och EU-nörd. Bor i Bryssel, är gift med en fransman och har två barn. Vardagen består av ständiga resor, mentalt och fysiskt, mellan Belgien, Sverige och Frankrike.

Journalistiskt är jag en mångsysslare; gör granskande EU-journalistik tillsammans med nätverket Investigate Europe,  är EU-politisk kommentator i Dagens Samhälle och flamsar och skvallrar i politikpodden Brysselbubblan. Mellan varven skriver jag läroböcker och föreläser om EU-journalistik. Men oavsett medel och metod är poängen alltid densamma: “ta hem” och förklara EU-beslut för en svensk publik. För att ge verktygen att kunna påverka de svenska politiska beslut som idag fattas utanför Sveriges gränser.

Sverker Olofsson

Tomas Jennebo

Ylva Nilsson

Ylva har bevakat EU i några decennier – som brysselkorre för Svenska Dagbladet och Dagens Industri, som frilansare och numera som fristående krönikör på Expressen. Hon skriver även regelbundet för Fojos sajt EU-kollen.