Historik

Det sägs att det var Gunnar Sträng, den gamle finansministern, som i slutet av 1960-talet kom med initiativet till Fojo för att han tyckte landets journalister var uselt pålästa, särskilt när det gällde ekonomi. Hur som helst så startade staten 1972 en försöksverksamhet där yrkesverksamma journalister skulle kunna bättra på sina kunskaper under intensiva kursveckor i internatform.
Det nya Institutet för Fortbildning av Journalister, Fojo, var ett alternativ till grundutbildningarna som då hade startats. Fojo vände sig i första hand till outbildade reportrar på landsortstidningar. Det var decentraliseringstider och Kalmar hade inte fått något statligt verk av betydelse, så Kalmar fick Fojo.
1974 permanentades verksamheten och fick en styrelse, som då utgjorde Sveriges minsta myndighet! År 1991 satte den internationella verksamheten igång. Verksamheten, som växte och utvecklades både i Sverige och internationellt, blev en del av Kalmar högskola 1977. Den ombildades i sin tur till Linnéuniversitet 2010.
Under mer än 45 års kontinuerlig verksamhet har vi utbildat fler än 50 000 journalister från över 100 länder. Gemensamt med våra partners och enskilda journalister har vi engagerat oss i ett brett spektrum av frågor som rör journalistik och demokrati.
Numera har Fojo fortfarande huvudsäte i Kalmar, men även kontor och representation i Stockholm, Bangkok, Dhaka, Harare, Yangon, Nairobi och Mogadishu.
Fojo har under dessa år stött medieutveckling i olika former i länder i Afrika, Öst-och Centraleuropa, Asien, Latinamerika liksom i MENA-regionen.
Vid årsskiftet 2018–2019 ska Fojo flytta in i Linnéuniversitets nya campus i hamnen i Kalmar där universitetet samlar all sin verksamhet. Ett nytt kapitel kan skrivas i Fojos historia.