Offentlighetsprincipen för riksdagsledamöter

I vilken utsträckning gäller offentlighetsprincipen för riksdagsledamöterna? Riksdagen har gett sin syn på saken i lathunden för ledamöter.

Utdrag ur lathund för ledamöter