Mats Amnell, Offentlighetsjouren.

Det såg ut att bli en lugn vår för OJ, Offentlighetsjouren. I början av mars var ärenden till OJ något färre jämfört med förra året, ett drygt hundratal.

Men så small det till!

Corona-krisens effekter märks även på OJ.

Journalister nekas insyn om permitteringsstöd till företag och det mörkas kring antal smittade och döda.

– När det gäller uppgifter om antal smittade och avlidna är det främst kommuner och regioner som nekar att lämna ut uppgifter med hänvisning till patientsekretess, berättar Mats Amnell som driver OJ.

– Men det är sannolikt en felaktig slutsats i de flesta fallen. För att sekretess ska vara aktuell måste en uppgift kunna kopplas till en eller flera enskilda personer. Men det är knappast möjligt när det handlar om exempelvis antal smittade/döda i en hel kommun. Detta fastslogs också i en färsk dom där kammarrätten underkände Region Skånes hemlighållande av sådana uppgifter.

Hittills har journalister fått OJ:s hjälp att överklaga i tre liknande ärenden.

– När det gäller permitteringsstöd är det svårare, fortsätter Mats Amnell.

– Detta omfattas troligen av samma regler som gäller för stöd som delas ut av Arbetsförmedlingen, vilket innebär stark sekretess och mycket små möjligheter till insyn.

OJ har ändå hjälpt ytterligare tre journalister att överklaga i sådana ärenden.

Utöver detta har OJ fått flera frågor kring myndigheter som hemlighåller information om beredskapslager, tillgång till skyddsutrustning och samhällets beredskap för att möta en pandemi.

Behöver du också hjälp av OJ? Fojos kostnadsfria hjälp till dig som är journalist i frågor om offentlighet och sekretess? https://fojo.se/offentlighetsjouren/