Våra berättelser

Senaste nytt

Hat och hot mot kvinnliga journalister

Är du kvinna och jobbar som journalist i Sverige?
Har du blivit hotad i jobbet eller utsatt för hat eller trakasserier?
Då vill Unesco ha din hjälp.Grävseminariet, denna årliga fest för god journalistik, blev naturligtvis inte som vanligt; istället för att träffas i Borås blev det digitala seminarier där de bästa grävarna delade med sig av sina kunskaper.

Rapporterar svenska nyhetsmedier jämställt?

Rapporterar svenska nyhetsmedier jämställt? Får kvinnor och män komma till tals på lika villkor? Så var det dags igen att granska nyhetsmedierna utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Spelar det någon roll vem som syns och hörs i medierna?

Bryr du dig mer om vad som sägs på nyheterna om du ibland känner att de handlar om personer som du? Om de som skriver nyheterna är som du?
Påverkar mängden män och kvinnor i nyheterna huruvida ungdomar av endera könet blir politiskt aktiva, deltar i samhällsdebatten eller överhuvudtaget tycker att det är värt att bry sig?

Sexual harassment: Activities shine light on the dark side of Vietnamese journalism

More than 10 years ago when Nguyen Ngoc Diep started as an intern at a media house, learning how to interview sources and write a story were part and parcel of  building her career as a journalist, but learning how to avoid harassment and indecent proposals were the main challenges the young woman had to overcome.

The Female newspaper Vendors of Zimbabwe

Zimbabwe media is driven bay many hands.
Among these hands are women at the forefront.
They sell stories, but we hardly know their own.

Gender equality is not a women’s issue

From the time when modern news media was born, men have dominated the industry. Both in terms of representation in content and among reporters behind the stories. In recent years some radical changes can be seen in this pattern, with interesting regional variations.

In Cambodia, CCIM strives to increase gender sensitivity and gender mainstream

Almost one year ago, in July 2019, Cambodia Center for Independent Media (CCIM) was one of the two local partners of Fojo Media Institute in Southeast Asia, that received in-house training workshop on Gender and Institutional Assessment from Woman Organization for Change in Agriculture & NRM (WOCAN).

Somali women protested against offensive advert

In April, the Somali Women Journalists Organisation (SWJO) protested against an advert that contained criteria regarded as insult and discrimination against Somali female journalists seeking employment in the state media.