Våra berättelser

Senaste nytt

Swedish online magazine covers Fojo project in Kenya

Swedish journalist Ia Wadendal, who several time has been a volunteer worker in Rwanda, has published a story in Swedish online Magazine “Omvärlden” about the Action For Transparency project lead by Fojo in Kenya.

Getting Gender on the Training Agenda

“It’s a challenge to get trainees released for gender training. Both bosses and journalists want more practical courses,” said the Executive Director of a training centre in Vietnam.

81 ärenden första halvåret 2017

En journalist vill se ett avtal som reglerar villkoren för en utköpt kommunal tjänsteman. Kommunen nekar med hänvisning till personalsekretess. Journalisten får hjälp av Offentlighetsjouren (OJ) att överklaga.