Beredskapskurs ska ge verktyg att hantera hat och hot

14 september, 2018
Dela

 

Vill du bli mer trollresistent, och bättre på att hantera risker och säkerhet på fältet?
Anmäl dig till Fojos beredskapskurs som ges på fem platser i höst.

Beredskapskursen är avgiftsfri för journalister verksamma i Sverige, och ska ge konkreta verktyg för att hantera hat och hot i jobbet.

- Säkerhetskurser handlar ofta om hanteringen av säkerhet på fältet. Det är självklart viktigt. Men vi ser ett syfte i att även ta itu med hatet på den här kursen. Det nöter på många journalister idag. Det vill vi ge fler verktyg för att hantera, säger kursledare Hanna Andersson.

Till denna kurs har Fojo engagerat två renommerade föreläsare. I kursblocket som rör den digitala beredskapen föreläser nätsäkerhetsexperten Vian Tahir. Hon har lång erfarenhet av digital kommunikation och har bland annat varit kommunikationsansvarig för projektet Nätaktivisterna. Just nu arbetar hon som chefredaktör på den feministiska kulturtidskriften Bang och föreläser om trygghet på sociala medier.

- I den här föreläsningen får du lära dig mer om hur ett hatdrev ser ut, vilka organisationer som drabbas och hur ni kan motverka det, allt för att göra er trollresistenta, säger Vian Tahir.

När det gäller ökad beredskap inför hot och trakasserier, inte minst på fältet, har säkerhetsföretaget 2Secure Sverige AB anlitats. 2Secure har mångårig erfarenhet av säkerhetsutbildningar och bedömning av säkerheten för personer med särskilt riskutsatta arbeten eller positioner.

I sitt kursblock om säkerhet i fält kommer de beröra den mentala beredskapen, grundläggande säkerhetsmedvetenhet, riskanalys, metoder för att planera säkra arbetsuppdrag och agerande vid säkerhetsutmanande händelser.

Förutom kursens två huvudsakliga föreläsare, kommer varje kurstillfälle innehålla ett besök av lokal polis, verksamma bland annat inom sektionen för Brottsoffer- och personsäkerhet (BOPS) som finns i varje polisregion.

- Det här blir ett tillfälle att ”byta visitkort”. Etablera kontakt och få mer kunskap om hur polisen arbetar lokalt med skydd och säkerhet för utsatta personer, säger kursledare Hanna Andersson.

Här kan du anmäla dig till kursen >>

Dela artikeln