Demokratijouren får utökat uppdrag från regeringen

25 juni, 2018
Dela

 

Fojo gör riktad utbildningsinsats i säkerhet för journalister

Knappt ett år in i regeringsuppdraget att arbeta förebyggande och ta fram råd och stöd till svenska journalister som utsätts för hat och hot, får Medieinstitutet Fojo förstärkt uppdrag. Den 20 juni tog Kulturdepartementet beslut om att bevilja ytterligare medel till projektet som ingår i handlingsplanen ”Till det fria ordets försvar”.

”Regeringen förstärker Linnéuniversitets uppdrag att identifiera, utveckla och genomföra kompentens- och kapacitetsutvecklande insatser riktade till journalister och redaktioner för att förebygga och hantera utsatthet för hot och hat inom ramen för universitetets uppdrag att erbjuda fortbildning för journalister. Förstärkningen avser den fortsatta utvecklingen av bl.a. riktat stöd till särskilt utsatta målgrupper, utbildningar, nätverk och mötesplatser, samt stärkt samverkan med berörda aktörer.”

Fojo planerar bland annat att använda det extra tillskottet till en riktad utbildningsinsats i säkerhet för journalister verksamma runt om i Sverige.

– I rådande samhälls- och debattklimat ser vi ett brådskande behov av att ge alla journalister, oavsett resursläge eller anställningsform, större kunskap om hur de kan skydda sig mot hat och hot. Det här blir en säkerhetskurs som vi bedömer att alla journalister i Sverige bör rustas med i utförandet av sitt viktiga demokratiska uppdrag, säger Hanna Andersson, Fojos projekt­ledare för uppdraget som man har valt att benämna Demokratijouren.

Säkerhetskursen ska ges på flera orter i Sverige, med start efter valrörelsen
i september, och den utlyses i månadsskiftet augusti/september.

Kursinnehållet är just nu under planering.

– Tyvärr kommer vi inte hinna ut med den här utbildningsinsatsen före valet, men så länge uppmanar vi alla att gå in på kunskapsbanken kring hat och hot mot Sveriges journalister som vi har byggt upp på www.demokratijouren.se. Där finns massor av information om hur situationen ser ut, vilket stöd som finns, hur man som enskild journalist kan skydda sig, exempel på brottstyper och direkta åtgärder och framför allt mallar för arbetsgivare och chefer som vill skapa en handlingsplan eller policy kring hat och hot, säger Hanna Andersson.

Frågor om den kommande säkerhetskursen kan ställas via adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Kontaktpersoner för projektet:
Hanna Andersson, projektledare Fojo, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0480 – 44 64 78
Kersti Forsberg, verksamhetschef Fojo, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 0480 – 44 64 13

Dela artikeln