Nödvändigt öka mångfalden i svensk media

Hem/Nyheter/Nödvändigt öka mångfalden i svensk media

Alberto Lozano Mallol  är journalist och kommer från Spanien. Han ser Ny Kollega som ett initiativ som är nödvändigt för att öka mångfalden i den svenska mediebranschen och för att kunna förbättra samhället i stort.

Hur är det att jobba som journalist i ditt hemland Spanien?

– Att jobba som journalist i Spanien innebär ofta dåliga arbetsvillkor. Dessutom är media så politiserad att utrymmet för fri rapportering är begränsat och möjligheterna att få tillgång till rätt resurser få. I Spanien finns det därmed ingen medial opartiskhet. Som journalist skriver man antingen för vänsterorienterad eller högerorienterad media. Även spansk public service påverkas av den politiska maktens inflytande. Inom privatägd media styr de ekonomiska intressena, vilka ofta skiljer sig från de journalistiska.

Vilka ämnen är problematiska att skriva om?

– Den starka politiseringen gör att de flesta ämnena är problematiska, i synnerhet när journalister rapporterar om korruption och ifrågasätter det politiska systemet.

Vad har varit de största utmaningarna för dig som journalist i Sverige?

– Att förstå hur systemet fungerar, vilka myndigheter som finns och hur samhället är organiserat. Även om både Spanien och Sverige tillhör EU finns det många socioekonomiska skillnader att belysa länderna emellan.

Vad tycker du om Ny Kollega?

– Det är ett fantastiskt initiativ som är nödvändigt för att öka mångfalden i den svenska mediebranschen och för att kunna förbättra samhället i stort. De klassiska fördomarna som finns om våra länder gör ibland att folk underskattar vår kapacitet som journalister. Faktumet att vi kommer från länder där situationen för journalister inte är optimal innebär inte att vi inte förstår vad yrket handlar om.

Vad vill du helst rapportera om i Sverige?

– Jag är intresserad av journalistik som berör de sociala aspekterna av samhället, men jag är även noga med att alltid hålla mig öppen för att lära mig andra saker.

Faktaruta:

Ålder: 24
Familj: Sambo
Arbetslivserfarenhet: Radio och tv-redaktör och producent i Spanien (två år).