Brexit närmar sig. Miljoner människor och hundratusentals företag kommer påverkas men in i det sista kan ingen säga hur. Total osäkerhet om framtiden är något som plötsligt måste hanteras av  en mängd människor av en mängd olika skäl. Här finns många historier värda att berätta. Vi ger dig tips var du hittar brexit-drabbade i din region.

Upphetsade rapporter från brexitfronten landar dagligen men de verkar mest öka förvirringen. Och just däri ligger dilemmat för alla som på något sätt påverkas av brexit. Vad ska man egentligen förbereda sig på?

Det enda som är helt säkert, är att osäkerheten kommer att bestå länge än.

Vid midnatt den 31 oktober 2019 stannar klockan för Storbritanniens EU-medlemskap.
Om parterna fortsätter att vara lika oeniga som hittills, lämnar Storbritannien EU utan uppgörelse den 1 november.

Kan man alls resa till och från, leverera varor eller sända dem till Sverige då? Utan avtal måste Storbritannien snart kontakta EU och be om att förhandla villkor för att få handla, resa, flyga, få läkemedel godkända eller aktieoptioner erkända. I väntan på avtal kommer osäkerheten vara monumental.

Kanske löser det sig i sista minuten och EU och Storbritannien når en uppgörelse om skilsmässovillkoren. Osäkerheten kvarstår likafullt. Brittiska parlamentet ska först godkänna ett sådant avtal, liksom Europaparlamentet.

Om allt går väl och skilsmässan äger rum den 1 november, inleds en övergångsperiod fram till december 2020 när allt förblir som nu.

Men osäkerheten blir inte mindre för det. Ingen vet nämligen något om vad om händer efter denna relativt korta tid. Förhandlarna har ännu i oktober 2019 inte ens startat samtal om tiden efter brexit, utom för att slå fast att bägge parter önskar ett nära förhållande.

EU-kollens expert Ylva Nilsson har satt samman en lång lista på några av de som drabbas av Brexit och tipsar om hur du hittar de lokala vinklarna.

Till EU-kollen >>