Pressfrihetsindex 2020. Källa: Reportrar Utan Gränser

Reportrar utan gränser presenterar idag 2020 års pressfrihetsindex. Indexet speglar en rad kriser som behöver hanteras för att säkra pressfrihetens framtid.

Den pågående Coronapandemin innebär en global hälsokris, som nu läggs till en rad kriser som journalistik och pressfrihet går igenom världen över. Den geopolitiska krisen är kanske den mest framträdande, framkallad av makthavare med auktoritära tendenser.

– Journalistikens framtid hänger på hur vi hanterar de här kriserna. Coronapandemin illustrerar med all tydlighet de negativa faktorer som hotar allas rätt till trovärdig information. Hur kommer press- och yttrandefrihet, pluralism och trovärdighet se ut om tio år? Det avgör vi nu beroende på hur vi agerar, säger Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser Sverige (RSF Sverige).

Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex sammanställer situationen för journalister i 180 länder och territorier. Årets index visar att Europa fortsätter att vara den bästa regionen i världen för pressfrihet, trots allt mer auktoritära tendenser i vissa av EU:s medlemsstater och på Balkan. Norge toppar indexet för fjärde året i rad, medan Finland kommer på andra plats. Danmark klättrar två placeringar till tredje plats, sedan både Sverige och Nederländerna backar till fjärde respektive femte plats. I både länderna handlar tappet om framför allt ökade hot och trakasserier på sociala medier.

Det land som tappat flest placeringar är Haiti (21 placeringar till plats 83), där journalister utsatts för riktade attacker under snart två år av protester.

Ta del av indexet här >>

Fojo driver sedan 2017 Demokratijouren där vi utbildar Sveriges journalister i hur de kan hantera hat och hot i arbetet. Demokratijouren har även en helpdesk dit verksamma journalister oavsett anställningsform kan vända sig för grundläggande säkerhetsråd och information om samhällets stöd, som till exempel direktnummer till aktuell polisregion.

– Det viktigaste råd vi ger till alla är dock att förbereda sig innan krisen kommer. Se till att utse en stödperson som du vet att du kan vända dig till och prata med, skaffa dig en handlingsplan oavsett om du är frilans eller inte, och se till att göra riskanalys innan du ger dig in i uppdrag som kan dra hat och hot, säger Demokratijourens projektledare Hanna Andersson.

För mer information om hur du kan skydda dig mot hat och hot i arbetet, samt dokument för handlingsplan och riskanalys, se www.demokratijouren.se