Fojo och NJC anordnar kurs om Arktis

Äntligen!

I ett samarbete mellan Fojo och NJC i Århus arrangerar NJC en kurs om Arktis i Tromsö för nordiska journalister 26-31 januari 2020.

Under kursveckan träffar deltagarna fiskare och samer med betoning på klimatförändringar och ändrade levnadsvillkor. Artic Frontier, Arktis största konferens, äger rum i Tromsö då med forskare, industriledare och politiker på plats.

Kursen riktar sig till journalister och redaktörer från hela Norden. Kursspråket blir engelska och skandinaviska. I kursavgiften ingår logi och mat men inte resan till Tromsö.

Frågor? Maila Nina Hjelmgren på Fojo.

Ansök via NJC:s hemsida (länk nedan).

Arktis ændres – sådan påvirker det os alle