Vår mikrosajt EU-kollen har uppdaterats med det senaste gällande tågresor i Europa. Fojos Ylva Nilsson förklarar varför det ska vara så svårt att åka tåg i Europa.

“Det politiska motståndet att satsa över gränserna har helt enkelt varit lågt och det kommersiella intresset nära noll. De nationella järnvägsbolagen lobbyade emot EU-förslagen, oroade över förlorade intäkter om de avstod sitt monopol och lät privata aktörer köra tågtrafik. Fackförbunden lobbyade likaså emot, de misstänkte att marknadskrafter skulle betyda färre jobb.

Steg för steg har EU emellertid byggt upp en tjock regelsamling med slutmålet en samordnad järnvägsmarknad i Europa. Först kom krav på att släppa in konkurrenter i internationell godstrafik, sedan i nationell, därefter i passagerartrafiken.”

Läs mer på EU-kollen >>