Mångfald ger bättre journalistik

Daniel S. Ogalde, projektledare för utbildningen Ny Kollega på Fojo.
Hem/Nyheter/Mångfald ger bättre journalistik

Ny Kollega är en utbildning som vänder sig till journalister med arbetslivserfarenhet eller mediestudier utanför Sverige. Målet är att bredda perspektiven inom svensk journalistik och på så sätt säkra demokratin, journalistikens hållbarhet och pressfriheten. 

Söktrycket har varit högt från början och ett stort antal ansökningar har kommit in.
– Det känns helt fantastiskt att vi har så många sökande men även ett stort intresse från branschen, säger projektledare Daniel S. Ogalde och fortsätter. 

Mångfald skapar hållbar journalistik 

De senaste åren har debatten kring bristande perspektiv vuxit sig allt starkare inom den svenska journalistkåren. I synnerhet i relation till olika omvärldshändelser som ställt just bristen på mångfald och jämlikhet på sin spets. 

– Journalistik är en avgörande del av en demokrati. Lika viktigt som att vi har en levande lokalmedia så behöver journalistiken kunna förstå och spegla kontexter såsom förorter och storstäder samt vår del i omvärlden på ett nyanserat sätt. Att investera i mångfald är ett första steg i den riktningen, säger Daniel S. Ogalde.

Fler mediehus satsar på mångfald 

Utbildningen Ny Kollega, började som ett samarbete mellan Medieinstitutet Fojo, SVT och Reportrar utan Gränser och tanken är att deltagarna efter genomförd och godkänd utbildning ha möjlighet till en praktik förlagd på någon av SVT:s lokala redaktioner. I år blir Ny Kollega större än någonsin då Bonnier News går in som medarrangör.  

  • Det är glädjande att se sådant engagemang bland Sveriges största mediehus. Man inte bara leder utan är med och bygger världen framåt för en hållbar journalistik, säger Daniel S. Ogalde 

Konkreta resultat 

Kursen Ny Kollega arrangerades för första gången under hösten 2021 och återvänder nu hösten 2022. Totalt erbjuds tolv platser men redan nu märks konkreta resultat för projektet och även på medieredaktioner runtom i landet. 

– Vi ser hur deltagarna bidragit med nya perspektiv och idéer på redaktionerna. Drygt hälften av de som gått vidare till praktik har erbjudits anställningar av olika slag vilket är otroligt glädjande, säger Daniel S. Ogalde.