Mångfald ger bättre journalistik

Daniel S. Ogalde, projektledare för utbildningen Ny Kollega på Fojo.
Hem/Nyheter/Mångfald ger bättre journalistik

Ny Kollega är en kurs som vänder sig till journalister med arbetslivserfarenhet eller utbildning utanför Sverige. Målet är att kvalitetssäkra den svenska journalistiken genom att bredda perspektiven och säkerställa kompetens, men också att säkra demokratin, journalistikens hållbarhet och pressfriheten genom att se till att journalister inte tystnar bara för att de lämnar sina hemländer.

Söktrycket har varit högt från början och ett stort antal ansökningar har kommit in.
– Det känns helt fantastiskt att vi har så många sökande, säger projektledare Daniel S. Ogalde och fortsätter.

– Vi har ett stort behov av nya perspektiv och kompetens inom den svenska journalistkåren och ser också att vi har en bred kompetens som kan möta det behovet, bara vi ger människor en chans och letar på rätt ställe.

De senaste åren har debatten kring bristande perspektiv vuxit sig allt starkare inom den svenska journalistkåren. I synnerhet i relation till olika omvärldshändelser som ställt just bristen på mångfald och jämlikhet på sin spets.

– Journalistik är en avgörande del av en demokrati. Lika viktigt som att vi har en levande lokalmedia så behöver journalistiken kunna förstå och spegla kontexter såsom förorter och storstäder och vår del i omvärlden på ett nyanserat sätt. Att investera i mångfald är ett första steg i den riktningen, säger Daniel S. Ogalde.

Kursen Ny Kollega, som är ett samarbete mellan Medieinstitutet Fojo, SVT, Reportrar utan Gränser, International Cities of Refuge Network och Södra Vätterbygdens Folkhögskola, vänder sig till journalister med nya erfarenheter och kunskaper som kan bidra till en bättre svensk journalistik.

– Som journalister har vi ett uppdrag att spegla det samhälle vi lever och verkar i. Det omfattar ju inte bara Sverige utan även kontexter på andra sidan världen. Därför kan språkkunskaper, kulturell kännedom och ett nätverk att använda sig av vara avgörande för bra journalistik, säger Daniel S. Ogalde och minns ett eget exempel.

– När jag befann mig i Frankrike på ett jobb för många år sedan, satt en amerikansk journalist och svettades bredvid mig. Hon försökte med stor svårighet intervjua en svensk myndighetsperson via telefon. Det slutade med att jag agerade både tolk och researcher åt henne. Ett banalt exempel som ändå visar hur mångfald ger bättre journalistik.

Kursen Ny Kollega kommer att ges under hösten 2021 med möjlighet till en efterföljande praktik på en av SVT:s lokalredaktioner under våren. Totalt erbjuds tolv platser och förhoppningarna är höga.

– Ja, även om detta är ett första pilotprojekt så är tanken att deltagarna ska få allt de behöver för att bli verksamma som journalister i Sverige och inte minst kunna bidra till att göra den svenska journalistiken ännu bättre.

Ansökningsprocessen är nu stängd. Kursstarten av NyKollega planeras till den 29 september.