LNU öppnar upp för kurser i Kalmar till hösten!

Karl Nilsson

Kursen Östersjön med Folke Rydén återkommer till hösten.
Hem/Nyheter/LNU öppnar upp för kurser i Kalmar till hösten!

Fojo är en del av Linnéunversitetet, LNU. Så här skriver rektor Peter Aronsson:

– Vår inriktning är att välkomna alla studenter till den utbildning och kurs som de sökt och blivit antagna till.

Det innebär att vi på Fojo planerar för att genomföra höstens kurser i Kalmar. Men. Så här skriver rektor också:

– Det kvarstår osäkerhet kring pandemins utveckling och vilka riktlinjer och ramar som ges oss från Folkhälsomyndigheten och regeringen. Därför skapar vi nu en beredskap för att svara mot sådana restriktioner med åtgärder som tillåter en viss aktivitet på campus medan annat får ske på distans, säger rektor Peter Aronsson.

– Med anledning av detta pågår just nu en kartläggning för att se vilka kurser och grupper som har störst behov av att få tillträde till campus. Man ser också över hur universitetets lokaler kan användas säkert, exempelvis genom utglesning och schemaläggning. Detta görs för att underlätta en eventuell omställning i höst.

Vi på Fojo erbjuder kurser för professionella journalister som är vana vid att följa nödvändiga rekommendationer i utmanade tider. I våra lokaler finns gott om utrymme och vi planerar så att alla kan hålla de avstånd som krävs. Vi följer också aktuella reserekommendationer.

Oavsett, blir det Fojokurser till hösten. Om vi måste genomföra kurserna digitalt, har vi blivit riktigt bra på det nu under våren.