Kvinnorna dominerar nomineringarna – är det inte längre grabbigt att gräva?

Hem/Nyheter/Kvinnorna dominerar nomineringarna – är det inte längre grabbigt att gräva?

Nio kategorier och 31 nominerade bidrag. Antingen blir det bara populärare och populärare att tävla i journalistik. Eller så mår journalistiken i Sverige bättre än på länge (någonsin?).

Jag tror på det sistnämnda, bredden på de nominerade bidragen är slående. Guldspadejuryn har i år också valt att ha en kategori för grävande journaliststudenter, vilket bådar gott för framtiden. Och – delat upp etermedia riks i nyheter och dokumentärer. Jag gissar för att det helt enkelt är omöjligt att jämföra och bedöma dessa båda utifrån samma kriterier.

Det känns också som ett trendbrott att av de nominerade är 24 män och 32 kvinnor. År efter år har juryn kritiserats för att det är en majoritet män som guldspadenominerats. Och år efter år har man försvarat sig med att det även är en majoritet män bland de inskickade bidragen. I år ser det då annorlunda ut. För att journalistik börjar bli ett kvinnoyrke? För att det inte längre är grabbigt att gräva? För att mer jämställda arbetsplatser leder till bättre villkor så att alla som vill också ska få chansen att jobba med gräv och andra typer av ”långjobb”?

På Fojo har vi under en tid diskuterat om vi ska lansera en grävarbetsledarkurs till hösten som ska gå över ett helt läsår, på distans och med ett antal internat. Från början planerade vi att göra den som en fortsättning på den kurs i Kvinnors ledarskap och gräv som getts på Stockholms universitet i många år. Men vartefter jag pratat med många grävare och grävarbetsledare landet runt har det blivit allt mindre självklart att det ska vara fokus på gender. Det finns andra aspekter av arbetsledarskapet som är viktigare att både lyfta och borra i.

Tyck gärna till i denna fråga. Ännu är inget definitivt bestämt. Eller tyck till om annat på Fojo. Vi ses i vår monter på Gräv i Borås!

 

GULDSPADENOMINERINGAR
186 bidrag skickades in till juryn, som valt ut 31 bidrag som nu ska tävla om en Guldspade i respektive kategori. Av de nominerade är 24 män och 32 kvinnor.

Kersti Forsberg

Katarina Zwinkels är tf. verksamhetschef på Fojo.