Vad händer i Girjas – om samernas historia och villkor

Kursledare: Bertholof Brännström
Datum: 28/9-2/10
Ort: Kiruna (Folkets Hus, Lars Janssonsgatan 17)
Senaste ansökningsdag: 27 augusti 2020

För att förstå vad som händer i Sápmi, måste vi kunna mer om Sveriges ursprungsbefolkning. Det som händer i renbetesland angår inte enbart samer. Vad ligger bakom hoten och våldet i samband med HD-domen?

Kom med på Fojokurs i Kiruna!

Ur programmet:

  • Samernas historia och ställning i Sverige fram till i dag (Anna-Lill Drugge, doktor i historia, Umeå universitet).
  • Ständigt dessa konflikter: Rättsprocesser i modern tid – från Skattefjällsmålet till Girjas (Malin Brännström, doktor i juridik, Umeå universitet).
  • Girjasmålet – varför, hur gick det, hot och våld, vad händer nu?
  • Studiebesök renbetesland (Girjas sameby)
  • Kirunaflytten – varför och hur går det?

BRA ATT VETA

  • Kursen är kostnadsfri.
  • Fojo betalar resan, du betalar själv hotell. Vi bokar in kursledare och föreläsare på Hotell Kebne, Konduktörsgatan 7.

TILL ANSÖKAN >>