Kursledare: Rosmarie Holmström
Datum: 14-15 maj 2019
Ort: Malmö
Senaste ansökningsdag: 24 april 2019

En riktigt bra rubrik är en fanfar, en spelöppning, en aptitretare och varje redaktion har sitt tilltal, sin ton.

En riktigt bra rubrik ska informera, intressera och slå an just den rätta tonen.

Två dagars rubrikverkstad ger dig verktygen att skapa sådana rubriker. Rubriker som är lätta att förstå, som är skräddarsydda, konkreta och korrekta. Bland annat.

Vi funderar också över när det är okej att skämta i en rubrik. När får man överdriva? Väcker en vag rubrik nyfikenhet eller tvärtom? Hur får man bild och rubrik att samspela på bästa sätt?

Tider: Båda dagarna pågår kursen 09-17

 

BRA ATT VETA

  • Till denna kurs sker uttagning.
  • Kursen är kostnadsfri. Deltagare betalar själv resa, lunch och ev boende.
  • Om du blir antagen och får förhinder så måste du meddela att du inte kan komma. Låter du bli att meddela oss, tar vi ut en avgift på 900 kr.
  • Din ansökan gäller endast till EN av platserna, för att vara giltig.