Kursledare: Lisbeth Gustafsson
Datum: 2-6 dec 2019
Ort: Kalmar
Senaste ansökningsdag: 29 maj 2019

De finns där, mitt ibland oss. Kyrkor och kapell över hela landet. Lite mer sällsynt med synagogor och moskéer. Nästan varenda människa i Sverige har en relation till ett trossamfund.

Hur fungerar de? Det är sällan de blir journalistiskt granskade.

Vad händer i mötet mellan religion och demokrati i vårt land? Sverige toppar statistiken bland europeiska länder när det gäller religiös mångfald. Numera finns de flesta trostraditioner i världen representerade i Sverige och många är beroende av statligt stöd. Vad krävs för att få pengar till religiös verksamhet och hur lever kyrkor, moskéer och andra religiösa sammanslutningar upp till kraven?

Vissa trossamfund hanterar enorma penningflöden. Och precis som andra organisationer brottas de med föråldrade maktstrukturer, psykosociala arbetsmiljöproblem, interna stridigheter och konflikter.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation. Vad får de 6 miljoner medlemmarna för årsavgiften och vart går pengarna? Vem har makten? Varför är kyrkan fortfarande organiserad som riksdagen och regeringen med politiker i ledningen? Kom skilsmässan från staten av sig?

Granska trossamfund är en samhällsinriktad kurs som ger kunskap och verktyg för bevakning och granskning av det nya religiösa landskapet i vårt land. Vi identifierar maktstrukturer lokalt, regionalt och nationellt och följer upp könsmaktsfrågor i metoo-uppropens kölvatten. Vi undersöker offentlighetsprincipen i förhållande till trossamfunden och får redskap att följa pengarna – såväl statliga bidrag som medlemsavgifter. Till vår hjälp har vi personer med stor insyn bakom kulisserna i det mångreligiösa Sverige.