Kursledare: Annelie Frank
Datum: 7 maj 2019
Ort: Umeå
Senaste ansökningsdag: 22 april 2019

Faktakoll har alltid varit en del av det journalistiska arbetet, men i takt med att desinformation på internet ökar så har begreppet delvis fått en ny innebörd. Faktakoll, eller det mer använda engelska fact-checking, handlar numera också om att spåra och avslöja desinformation – främst på nätet.

Det handlar om allt från att identifiera troll och falska konton på sociala medier, kontrollera bilders äkthet och ursprung samt sanningshalten i makthavares uttalanden.

Den här kursdagen är till för dig som vill ha bättre koll på de grundläggande verktygen för att kunna kontrollera ovanstående, som till exempel research på Facebook och bildkontroll. Det blir massor av praktiska övningar med verktyg som är enkelt tillgängliga, lätta att använda och som du direkt kan komma i gång med och använda i ditt dagliga arbete. Det blir också inspirerande exempel från andra delar av världen, genomgångar om bland annat krafterna bakom desinformation, varför fact-checking är viktigt och de internationella principerna för att granska makthavares uttalanden.

 

BRA ATT VETA

  • Till denna kurs sker uttagning.
  • Kursen är kostnadsfri. Deltagare betalar själv resa, lunch och ev boende.
  • Fojo bjuder på kaffe och fralla från kl 9.00, kursen börjar 9.30 och slutar ca 16.30, fika på em ingår också.
  • Om du blir antagen och får förhinder så måste du meddela att du inte kan komma. Låter du bli att meddela oss, tar vi ut en avgift på 900 kr.