Kursledare: Peder Carlquist
Datum: 5 november 2019, kl 09-17.30
Ort: Stockholm (Arlanda)
Senaste ansökningsdag: 23 oktober 2019

Om att få och inte få EU-bidrag i Norrlandslänen. En dagskurs för journalister i Mellersta och Övre Norrland om EU-bidragsfloran, omfattningen, fördelningen, hur systemet fungerar.  Kursen ger en grund för att bättre förstå, bevaka och granska bidragssystemet, dess handläggare och beslutsfattare.

Föreläsare: Politiker, tjänstemän, konsulter, EU-bidragskunniga från Norrlandslänen, Stockholm och Bryssel.