PUL

Syftet med PUL
Personuppgiftslagen PUL syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter. Behandling används i lagen som begrepp för t ex insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning och sammanställning av personuppgifter.

I PUL finns regler om hur personuppgifter och personnummer får behandlas. Till stor utsträckning bygger skyddet för personlig integritet i lagen på samtycke från och information till registrerade personer. I lagen finns också bestämmelser om rättelse av felaktigheter.

Så används uppgifterna på FOJO
FOJO är en del av Linnéuniversitetet och för att kunna delta i utbildningen krävs uppgift om personnummer för universitetets IT- och ekonomisystem. Då kan kursdeltagarna inom universitetets slutna system t ex dela material, skapa chattgrupper och fortsätta hålla kontakten.

Informationen finns tillgänglig för de som administrerar utbildningarna och den är lösenordsskyddad.

Linnéuniversitetet är en myndighet och lyder därför under offentlighetsprincipen. Du har därför alltid rätt att ta del av den information som finns registrerad om dig.

Personuppgiftsombud Linnéuniversitetet:
Elisabeth Engström Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Här kan du läsa mer:
Svensk författningssamling: Hela lagtexten
Datainspektionen: Information om PUL

Synpunkter?

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och låt oss ta del av dina åsikter!


Fojo på Twitter

Fojo på Facebook


Phone: +46 (0) 480 44 64 00 Address: Linnéuniversitetet, fojo, 391 82 Kalmar, Sweden Visiting Address: Gröndalsvägen 19, 392 36 Kalmar, Sweden Email: fojoinfo@lnu.se