Mer läsning

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Asylrätt:

FN:s flyktingkommissarie UNHCR har mycket information på sin hemsida. UNHCR:s handbok är den viktigaste vägledningen när det gäller att tolka FN:s flyktingkonvention.

Det finns också en rad böcker om asylfrågor, exempelvis
Asylrätt: en praktisk introduktion (2014) av Madelaine Seidlitz,
Access to Asylum – International Refugee Law and the Globalization of Migration Control (2013) av Thomas Gammeltoft-Hansen.

Böcker:

Andrum – om stölden av en flyktingkris och om de bestulna av Viktor Banke. Boken, är skriven av asylrättsjuristen Viktor Banke och beskriver den svenska åtstramningen av flyktingpolitiken ur de asylsökandes perspektiv. Utkom 2017.

Båt 370 – döden på Medelhavet av Annah Björk och Mattias Beijmo. Uppmärksammad bok från 2017 om personer som försöker fly via Turkiet och vad som händer dem.

Gränsbrytarna av Erik de la Reguera. Välskriven bok från 2015 om hur synen på migration ändrats över tid och blivit allt mer paranoid. Den hjälper till att sätta dagens händelser i ett större perspektiv.

De förlorade barnen (2013) av Jens Mikkelsen och Katia Wagner handlar om hur ensamkommande barn i Sverige försvinner spårlöst utan att polisen söker efter dem. I boken Pojkarna och de ensamma poliserna (2017) beskriver Katia Wagner tillvaron för unga utländska medborgare som lever på gatan i Sverige.

Nyttiga människor (2014) och Välgrundad fruktan (2005) av David Qviström. Böckerna ger inte bara en fascinerande och nyanserad bild av migration, i Nyttiga människor skriver Qviström (som varit journalist på Kyrkans tidning) också om vilka dilemman journalister ställs inför när de rapporterar om flyktingfrågor.

The New Odyssey: The Story of Europe’s Refugee Crisis (Den nya odysséen – flykten till Sverige) av Patrick Kingsley. The Guardians flyktingkorrespondent skrev en uppmärksammad bok 2016 om Europas flyktingkris.

Diverse:

Göteborgs universitet listar på sin hemsida experter som forskar inom olika områden som berör flykting- och migrationsfrågor.

Ekonomi:

I Sverige är det främst ekonomerna Jan Ekberg och Joakim Ruist som forskat kring kostnaderna för invandringen. Den svenska Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi publicerade 2009 studien ”Invandringen och de offentliga finanserna” av professor Jan Ekberg. Joakim Ruist publicerade 2015 en studie över kostnaderna för den svenska flyktinginvandringen, ”Refugee immigration and public finances in Sweden”.

En genomgång av internationell forskning finns i Robert Rowthorns ”The fiscal impact of immigration on the advanced economies.

Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD har analyserat hur den nuvarande tillströmningen av asylsökande till Europa påverkar den europeiska ekonomin i "How will the refugee surge affect the European economy?".

I maj 2016 skrev Lina Aldén och Mats Hammarstedt vid Linnéuniversitetet i Växjö rapporten Flyktinginvandring – sysselsättning, förvärvsinkomster och offentliga finanser åt Finanspolitiska rådet.

Sandro Scocco, chefsekonom på Arena Idé, har tillsammans med Lars-Fredrik Andersson, skrivit skriften 900 miljarder skäl att uppskatta invandring. Jesper Strömbäck gör i boken en gedigen genomgång av den forskning som finns kring kostnader för invandring.

Ensamkommande barn:

Migrationsverket har mycket information om ensamkommande på sin hemsida, bland annat en beskrivning av vad olika myndigheter ansvarar för.

Migrationsverket har även en särskild informationsbroschyr för ensamkommande.

Ensamkommande flyktingbarn i Sverige har följts av forskare vid Stockholms universitet. Här kan du ladda ner rapporterna och här kan du läsa mer om studien och hitta länkar till ett seminarium.

I programserien Föregångslandet i radions P1 gjordes det omdebatterade programmet ”De desillusionerade humanisterna” om ensamkommande barn och debatten kring dem, som programmakarna anser blivit alltför snäv.

UNHCR har i en rapport kartlagt varför så många ensamma unga flyr från Afghanistan.

UNHCR och föreningen Friends bedriver utbildningsprojektet Hej Sverige.

Sveriges Ensamkommandes förening är en förening för ensamkommande unga och finns på en rad platser i Sverige.

Boken De förlorade barnen (2013) av Jens Mikkelsen och Katia Wagner handlar om hur ensamkommande barn i Sverige försvinner spårlöst utan att polisen söker efter dem. I boken Pojkarna och de ensamma poliserna (2017) beskriver Katia Wagner tillvaron för unga utländska medborgare som lever på gatan i Sverige.

Forskning, diverse:

Delmi, Delegationen för migrationsstudier
Europaparlamentet samlar rapporter skrivna av olika europeiska tankesmedjor om migrationsfrågor.

Mänskliga rättigheter:

En rad människorättsorganisationer har mycket information om flyktingfrågor:
Amnesty International

European Council on Refugees and Exiles

Human Rights Watch

Människosmuggling:

Journalistnätverket The Migrants' Files kartlägger flyktvägar och människosmuggling.

The Migration Industry and the Commercialization of International Migration (2013) av Thomas Gammeltoft-Hansen och Ninna Nyberg Sorensen är en bok om den migrationsindustri som uppkommit till följd av västvärldens allt mer stängda gränser. Det är också temat för boken Illegality Inc (2014) av Ruben Andersson.

Ruben Andersson har även skrivit rapporten Irreguljär migration och Europas gränskontroller åt Delegationen för migrationsstudier.

Organisationer och myndigheter:

Rädda Barnen

Röda Korset

OECD

Tankesmedjan Fores har samlat information från offentliga källor på sidan migrationsinfo.se

International Organization for Migration

Läkare utan gränser

 

Tillbaka till förstasidan.

Phone: +46 (0) 480 44 64 00 Address: Linnéuniversitetet, fojo, 391 82 Kalmar, Sweden Visiting Address: Gröndalsvägen 19, 392 36 Kalmar, Sweden Email: fojoinfo@lnu.se