Hur går mottagandet i Sverige till?

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

När en person kommer till Sverige för att söka asyl registreras ansökan hos Migrationsverket, endera på Arlanda eller på någon av Migrationsverkets ansökningsenheter (i Gävle, Göteborg/Mölndal, Malmö, Märsta, Norrköping eller Solna).

I samband med att ansökan lämnas in får den asylsökande lämna fingeravtryck (till Eurodacregistret), berätta vad hen använt för ID-handling och lämna uppgifter om familjesituation. Personen kan kort få säga varför hen är i behov av skydd. Den asylsökande får information om sina rättigheter, exempelvis rätten till tolk och i fall personen har rätt till juridiskt biträde. (Om en person kommer från en grupp där nästan alla får asyl, exempelvis syrier eller eritreaner, kan det betyda att personen inte får ett juridiskt biträde. Samma sak gäller om asylansökan anses ”uppenbart ogrundad”.)

Själva asylutredningen inleds senare och sköts av asylprövningsenheten hos Migrationsverket. Den asylsökande får, tillsammans med en tolk och sitt offentliga biträde, träffa en handläggare från Migrationsverket. Intervjun pågår vanligen 2-3 timmar. Det som kommer fram då utgör den absolut viktigaste delen av asylprövningen. Det är den asylsökande som ska kunna styrka sin berättelse. Utöver det som kommer fram vid intervjun eller i dokument från den sökande, så använder handläggaren Migrationsverkets landinformationssystem LIFOS och analyser från verkets omvärldsbevakare. Dessutom gör Migrationsverkets rättsenhet utlåtanden i olika frågor som handläggarna också kan luta sig emot.

Efter asylutredningen skriver handläggaren ett protokoll, som skickas till det offentliga biträdet. Det offentliga biträdet ska gå igenom det med den sökande och sedan skriva en inlaga.

Den som inte är nöjd med Migrationsverkets beslut kan överklaga till någon av de fyra Migrationsdomstolarna, som finns hos förvaltningsrätten i Göteborg, Luleå, Malmö och Stockholm. Om Migrationsdomstolen tycker att ärendet är otillräckligt utrett kan det skickas tillbaka till Migrationsverket. Annars skriver den föredragande i domstolen ett förslag till beslut, även om det sedan är rätten som bestämmer. Vanligen består den av en juristdomare och tre nämndemän, men vid ”uppenbart ogrundade ansökningar” kan det vara en ensam juristdomare.

Mål från Migrationsdomstolen kan överklagas till Migrationsöverdomstolen, vilken utgörs av Kammarrätten i Stockholm, men här krävs prövningstillstånd. Migrationsöverdomstolen tar bara upp fall som anses vara principiellt intressanta, där utslaget kan bli prejudicerande.

 

Tillbaka till förstasidan.

Phone: +46 (0) 480 44 64 00 Address: Linnéuniversitetet, fojo, 391 82 Kalmar, Sweden Visiting Address: Gröndalsvägen 19, 392 36 Kalmar, Sweden Email: fojoinfo@lnu.se