Vilka regler gäller för familjeåterförening?

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Flera konventioner talar om skydd för familjelivet och om familjeåterförening, exempelvis artikel 8 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Dessutom är det en del av sedvanerätten att principen om familjelivet ska respekteras i krig.

Migrationsverket Ny lag pverkar asylskande och deras familjerI praktiken anses den som klassas som flykting i enlighet med FN:s flyktingkonvention ha ett starkare stöd för att få återförenas med sin familj i det nya landet. Men i EU:s skyddsgrundsdirektiv sägs att familjen ska hållas samlad och EU-kommissionen har i en kommentar ansett att konventionsflyktingar och alternativt skyddsbehövande ska ha samma rättigheter i det fallet. Undantag kan göras med hänsyn till den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen.

Det här är en av de mest omdebatterade delarna av de nya regler som infördes i Sverige den 20 juli 2016. Bara den som klassas som flykting enligt flyktingkonventionen har numera rätt att söka återförening med sin familj. Den rätten gäller däremot normalt inte längre gäller alternativt skyddsbehövande, såsom krigsflyktingar. Undantag görs för dem som sökte asyl före den 24 november 2015, då den tillfälliga lagändringen aviserades.

Här är EU:s skyddsgrundsdirektiv och EU:s riktlinjer för familjeåterförening.

 

Tillbaka till förstasidan.

Phone: +46 (0) 480 44 64 00 Address: Linnéuniversitetet, fojo, 391 82 Kalmar, Sweden Visiting Address: Gröndalsvägen 19, 392 36 Kalmar, Sweden Email: fojoinfo@lnu.se