Vilka är flyktingar?

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Internationellt sett är könsfördelningen jämn i gruppen flyktingar.

UNHCR Global Trends 2017Hälften av världens flyktingar är barn, enligt UNHCR. Barnens andel av de flyende har ökat sedan 2009, då 41 procent av flyktingarna var barn. Bland världens befolkning i stort är ungefär en tredjedel barn. Läs mer i UNHCR:s årsrapporter från 2016 (Global Trends - Forced Displacement) och 2014 (World at War).

När det gäller de flyende till Europa har andelen barn och kvinnor ökat efter att EU försvårat möjligheterna till familjeåterförening.
Läs mer: UNHCR warns of imminent humanitarian crisis in Greece

Antalet barn som flyr ensamma ökar nu snabbt. I juni 2016 rapporterade UNICEF att över 90 procent av flyktingbarnen som tar sig över Medelhavet är ensamkommande rapporterar Svenska Dagbladet.

De här barnen löper stor risk att utsättas för våld och övergrepp under flykten. I början av 2016 rapporterade Europol att minst 10 000 barn har försvunnit efter att ha tagit sig till Europa, många av dem kan ha fallit offer för trafficking skriver The Guardian.

Det europeiska nätverket av barnombudsmän (ENOC, European Ombudsmens for Children) har kartlagt situationen och kritiserar EU för att varken följa sina egna regler eller FN:s barnkonvention. Den dåvarande svenska barnombudsmannen Fredrik Malmberg är en av rapportförfattarna.

Dessutom är barn överrepresenterade bland dem som drunknar vid olyckor. Sedan september 2015, då världen chockades av bilden på den drunknade treåringen Aylan Kurdi, har i snitt två barn om dagen drunknat när de försökt ta sig till Europa. UNHCR uppger att minst 340 barn drunknade mellan september 2015 och februari 2016, men att siffran kan vara högre.

Läs mer:
UNHCR: Two children drown every day on average trying to reach safety in Europe
UNHCR: Refugee women on the move in Europe are at risk, says UN
UNHCR: UNHCR, UNICEF launch plan to protect refugee women and children

Sverige är ett av de länder som tagit emot flest ensamkommande unga. Under 2015 kom rekordmånga, 35 369. Av dem var 8 procent flickor. Migrationsverket har ett särskilt nyhetsbrev om ensamkommande unga

Många unga kommer från Afghanistan. UNHCR har i den här rapporten försökt kartlägga bakgrunden till att de flyr.

Ensamkommande flyktingbarn i Sverige har följts av forskare vid Stockholms universitet. Det har gått bra för de allra flesta, faktiskt bättre än för barn som kommit med sina föräldrar. 

UNHCR Unaccompanied children

 

Tillbaka till förstasidan.

Phone: +46 (0) 480 44 64 00 Address: Linnéuniversitetet, fojo, 391 82 Kalmar, Sweden Visiting Address: Gröndalsvägen 19, 392 36 Kalmar, Sweden Email: fojoinfo@lnu.se