Vart kommer flyktingarna?

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

UNHCR Global Trends 2017UNHCR:s årsrapport Global trends 2016.

De allra flesta som flyr utomlands håller sig ändå i närområdet, 87 procent flyr till ett grannland. Det betyder att merparten (84 procent) befinner sig i låg- eller medelinkomstländer. Under 2016 var Uganda det land som fick se den mest dramatiska ökningen av antalet flyktingar. På grund av den eskalerande krisen i främst Sydsudan steg antalet flyktingar i Uganda på ett år från 477 200 till 940 800.

FN:s flyktingkommissarie UNHCR listar i sin årsrapport Global Trends 2016 de länder som har störst flyktingbefolkning:
1) Turkiet (2,9 miljoner)
2) Pakistan (1,4 miljoner)
3) Libanon (1 miljon)
4) Iran (979 400)
5) Uganda (940 800)

EU slöt den 18 mars 2016 ett avtal med Turkiet om att landet ska fortsätta ta emot flyktingar från Syrien och i gengäld få ekonomisk kompensation. Mer om Turkiet som värdnation för flyktingar finns att läsa här.

Libanon är det land som tagit emot flest flyktingar förhållande till sin befolkning, i det lilla landet går det 183 flyktingar på 1000 invånare, vilket dock är en något lägre nivå än tidigare. Motsvarande siffra för Turkiet är 32. Sverige och Malta är de EU-länder med störst flyktingbefolkning i förhållande till folkmängden, 17 per 1000 invånare.

FN:s flyktingkommissarie har upprepade gånger varnat för att de globala flyktingströmmarna ser ut att öka de närmaste åren, samtidigt som världen visat sig dåligt rustad att ge flyktingarna det skydd de behöver och har rätt till. 

Flyktingkommissarien har varit mycket kritisk mot att omvärlden ger så lite stöd till de länder som tagit emot flest flyktingar. De FN-organ som tillsammans arbetar för att stödja Syrienflyktingar i närområdet klagade under 2015 över att de bara fick in 40 procent av de pengar de ansåg sig behöva. Därför har nu matransoner skurits ned och färre flyktingar får tillgång till medicin. Nyligen visade en studie från UNHCR att 90 procent av flyktingarna i Jordanien är skuldsatta. Allt fler barn jobbar eller tigger i stället för att gå i skolan.

UNHCR 564f1baa6Klicka och läs mer.UNHCR 560523f26 nyKlicka och läs mer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I September 2016 bjöd FN:s generalsekreterare in till en internationell konferens om migranter och flyktingar, där de här problemen diskuterades. Konferensen mynnade ut i New York-deklarationen, där deltagarna lovade agera solidariskt.

Antalet flyktingar som tog sig till EU minskade kraftigt under 2016 jämfört med året innan. Under det fjärde kvartalet 2016 sökte 220 000 personer asyl, vilket var 51 procent färre än samma period 2015. Här kan du hitta statistiken från EU:s statistikmyndighet Eurostat.

EU och merparten av dess medlemsländer har fått skarp kritik för sitt sätt att hantera situationen. UNHCR och frivilligorganisationer som Läkare utan gränser har talat om en humanitär katastrof som hade kunnat undvikas.

Statistik över antalet asylsökande i EU publiceras av statistikmyndigheten Eurostat, som också gör en Asylum Quarterly Report.

 

Tillbaka till förstasidan.

Phone: +46 (0) 480 44 64 00 Address: Linnéuniversitetet, fojo, 391 82 Kalmar, Sweden Visiting Address: Gröndalsvägen 19, 392 36 Kalmar, Sweden Email: fojoinfo@lnu.se