Så bevakar du flyktingar

Maria SköldMaria SköldMånga journalister tycker att det är svårt att rapportera om flyktingfrågor – det väcker ofta starka känslor och reaktioner. Dessutom handlar flyktingrapporteringen inte sällan om krånglig internationell juridik och beslutsprocesser inom EU som de flesta reportrar annars sällan kommer i kontakt med. Många reportrar ställs plötsligt inför dilemman och svårigheter som de inte väntat sig att möta hemma på den egna orten.

Sedan den här kursen först lanserades hösten 2015 har mycket dessutom hunnit ställas på ända. Många länder, inklusive Sverige, har reagerat på den kraftiga ökningen av antalet flyktingar med nya och betydligt strängare regler. EU har i praktiken övergett en del av sin egen flyktingpolitik och i stället kastat fram en rad nya förslag. Det internationella systemet för att hantera frågor om flyktingar och mänskliga rättigheter blir allt mer ansträngt och underfinansierat. Spänningen växer mellan olika länder men också mellan exempelvis FN:s flyktingorgan UNHCR och EU.

Mot bakgrund av denna allt mer komplicerade verklighet har online-kursen uppdaterats. Men syftet är fortfarande att ge vägledning kring grundläggande frågor som vem som egentligen är flykting, vilka internationella regler som gäller och var det går att hitta olika former av statistik och information. Förhoppningen är att den ska fungera både för den som snabbt behöver kolla upp något och för den som vill få en bättre grund att stå på för att förstå flykting- och migrationsfrågor.

Maria Sköld
kursledare på Fojo, tidigare politisk reporter på GP 

Klicka på den rubrik nedan med det ämne eller frågeställning som du vill läsa om:

Viktiga begrepp: Vem är flykting?
Varför flyr de?
Hur många är på flykt?
Vart kommer flyktingarna?
Vilka är flyktingar?
Vilka internationella regler gäller?
Vilka lagliga vägar finns för asylsökande?
Vad är människosmuggling?
Hur går flykten till?
Vilka regler gäller för familjeåterförening?
Vad är kvotflyktingar?
Hur är de svenska asylreglerna?
Hur går mottagandet i Sverige till?
Media och flyktingar
Mer läsning
Liten ordlista

 

Läs gärna även Marie Kronmarkers artikel om hur det var att bevaka flyktingar under 1980-talet och medias roll i det som då hände.

Här finns fler tips, sammanställda av Marie Kronmarker: Att skildra flyktingar – tankar och tips

Phone: +46 (0) 480 44 64 00 Address: Linnéuniversitetet, fojo, 391 82 Kalmar, Sweden Visiting Address: Gröndalsvägen 19, 392 36 Kalmar, Sweden Email: fojoinfo@lnu.se