"Trust the math. Encryption is your friend."

Guardian 2013 09 06The GuardianKryptering är ett sätt att skydda din data genom att koda den på ett sätt så att bara den med rätt nyckel och/eller lösenordsfras kan läsa vad det står.
Har du gjort krypteringen på rätt sätt så är det bara du själv som kommer att kunna få tillgång till informationen. För alla andra tar det tusentals år att dekryptera informationen även om de använder de bästa datorerna.
Så här resonerar Edward Snowden om kryptering och hur matematik gör ditt digitala liv säkrare.

Nu är inte NSA de enda som kan vara ute efter den information du har. Det finns i dagsläget många anledningar till att kryptera och skydda det du gör på nätet.

Phone: +46 (0) 480 44 64 00 Address: Linnéuniversitetet, fojo, 391 82 Kalmar, Sweden Visiting Address: Gröndalsvägen 19, 392 36 Kalmar, Sweden Email: fojoinfo@lnu.se