"Trust the math. Encryption is your friend."

Guardian 2013 09 06Kryptering är ett sätt att skydda din data genom att koda den på ett sätt så att bara den med rätt nyckel och/eller lösenordsfras kan läsa vad det står. Har du gjort krypteringen på rätt sätt så är det just bara du som kommer att kunna få tillgång till informationen. För alla andra tar det tusentals år att dekryptera informationen även om de använder de bästa datorerna. Så här resonerar Edward Snowden om kryptering och hur matematik gör ditt digitala liv säkrare.

Nu är inte NSA de enda som kan vara ute efter den information du har. Det finns i dagsläget många anledningar till att kryptera och skydda det du gör på nätet.

  Du kanske också vill läsa...
  ...en chatt med Edward Snowden där han bland annat säger att "kryptering fungerar bara den implementeras på rätt sätt".
  ...en artikel i The Guardian där datasäkerhetsexpert Bruce Schneider beskriver något av hur NSA med flera jobbar, men även varför vi ska lita på matematiken. Där finns åtminstone fem bra tips att tänka på.
  ...Bruce Schneiders lite längre artikel i Wired om vilka tricks NSA egentligen kan ha för att knäcka kryptering.
  ...om hur kvantdatorer skulle kunna knäcka den kryptering vi nu litar på. Den dag de uppfinns och fungerar, alltså.
  ...om hur dessa kvantdatorer kanske inte alls skulle innebära slutet för kryptering trots alls.
  ...ännu mer om kampen om kryptering och dekryptering

Phone: +46 (0) 480 44 64 00 Address: Linnéuniversitetet, fojo, 391 82 Kalmar, Sweden Visiting Address: Gröndalsvägen 19, 392 36 Kalmar, Sweden Email: fojoinfo@lnu.se